Praca Wyszków

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 461

Praca w Wyszkowie

Wyszków jest jednym z miast w województwie mazowieckim, siedzibą powiatu wyszkowskiego oraz miejsko-wiejskiej gminy. Leży na krańcu aglomeracji warszawskiej, na trasie z Warszawy do Białegostoku. Odległość od centrum stolicy kraju do Wyszkowa wynosi 60 km, od Białegostoku – 140 km. 

To leżące nad Bugiem, w pobliżu dwóch Puszczy: Białej i Kamienieckiej miasteczko odznacza się sporym turystycznym potencjałem.

Wyszków jest miastem z dość rozbudowanym rynkiem pracy. Sporo tu zakładów przetwórczych, rozwija się przemysł szklarski, metalowy. Co warto wiedzieć, poszukując pracy w Wyszkowie?

Wyszków – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

W Wyszkowie mieszka 26,7 tys. osób, na terenach wiejskich gminy przeszło 12,5 tys. Miasto rozciąga się na obszarze 20,8 kilometra kwadratowego, natomiast gmina zajmuje 165,6 kilometra kwadratowego.

Co ma do zaoferowania Wyszków? Atrakcje wiążą się przede wszystkim z przyrodniczymi walorami okolic. W mieście rozwinięta jest także infrastruktura sportowa – na którą składają się m.in. stadion, hala sportowa i kryta pływalnia. Przez miasto i gminę wiodą szlaki rowerowe, organizowane są tu spływy kajakowe po Bugu, rzeka przyciąga także wędkarzy.

Wyszków (woj. mazowieckie) leży w północno-wschodniej części Polski. Miejscowość jest dobrze skomunikowana. Prowadzą przez nią drogi krajowe nr 8 (będąca częścią trasy europejskiej E67) i nr 62 oraz droga wojewódzka nr 618. Miasto ma obwodnicę oraz dostęp do połączeń kolejowych (przez Wyszków biegnie linia kolejowa nr 29).

Rynek pracy, oferty pracy – Wyszków

W Wyszkowie zarejestrowanych jest 3341 podmiotów gospodarki narodowej (dane GUS, stan REGON na 30.09.2020 r.). Wśród nich są firmy różnej wielkości i choć dominuje tu mikroprzedsiębiorczość, można znaleźć też pracę w bardziej rozbudowanych strukturach organizacyjnych.

3213 podmiotów to grupa samozatrudnionych i mikrozakładów pracy – do 9 pracujących. Stan kadry rzędu 10-49 osób deklaruje w mieście 98 podmiotów, a 28 zatrudnia między 50 a 249 osób. W Wyszkowie działają także 2 duże zakłady – jeden z sektora publicznego utrzymujący między 250 a 999 miejsc pracy i jedno przedsiębiorstwo prywatne, generujące 1000 lub więcej miejsc. 

2,1% ogółu podmiotów to jednostki sektora publicznego. Wśród podmiotów prywatnych dominuje działalność osób fizycznych – 77,6% z całości.

W strukturze branżowej wybijają się następujące sekcje PKD:

 • handel i naprawa pojazdów – 724 podmioty,
 • budownictwo – 500 podmiotów,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 336 podmiotów,
 • transport i gospodarka magazynowa – 310 podmiotów.

Liczne miejsca pracy generowane są przez szeroko pojęty sektor usługowy, opiekę zdrowotną i pomoc społeczną, a także zakłady przetwórstwa przemysłowego. W Wyszkowie działa huta szkła – z długą tradycją, wytwórnia pasz, zakłady z branży motoryzacyjnej i przetwórstwa rolno-spożywczego. Wielu mieszkańców podejmuje pracę w Warszawie.

Odpowiedzi na to pytanie dostarcza prognoza Barometr zawodów przygotowywana na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zawiera ona wykaz zawodów deficytowych, będących w równowadze na rynku pracy i nadwyżkowych w danym rejonie. Lista tych pierwszych wskazana dla powiatu wyszkowskiego jest bardzo długa. W samym mieście bądź okolicy Wyszkowa praca od zaraz czeka na:

 • pracowników budowlanych: brukarzy, pracowników robót wykończeniowych w budownictwie oraz robotników budowlanych,
 • pracowników produkcji: magazynierów, masarzy i przetwórców ryb, pracowników fizycznych w produkcji i pracach prostych,
 • kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
 • mechaników pojazdów samochodowych,
 • pielęgniarki i położne,
 • sprzątaczki i pokojowe,
 • techników informatyków.

Ponadto w powiecie wskazano także ponad 50 grup zawodów deficytowych. Znajdują się wśród nich zarówno te wymagające wykształcenia zawodowego, rzemieślniczego (np. kelner i barman, cukiernik, krawiec czy fryzjer), posiadania aktualnych uprawnień, ukończenia kursów (np. do kierowania autobusem lub obsługi maszyn i urządzeń), jak i wykształcenia wyższego (w deficycie są lekarze, logopedzi i audiofonolodzy, księgowi, nauczyciele). Z kolei jako nadwyżkowy został wymieniony jedynie zawód ekonomisty.

We wrześniu w rejestrze PUP w Wyszkowie wpisanych było 1605 osób bezrobotnych, w tym 847 kobiet. Ofert pracy było z kolei 90 (67 ofert zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, po 23 oferty stażowe i miejsca aktywizacji zawodowej). Pozytywny trend widać w październiku 2020 r. – w tym miesiącu liczba ofert pracy wzrosła do 150 (w tym 149 ofert zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej).

Sytuacja na rynku pracy w powiecie jest dobra, a bezrobocie nie stanowi palącego problemu. Wedle danych Głównego Urzędu Statystycznego we wrześniu 2020 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wyszkowskim wynosiła 4,9%. Dla porównania – poziom krajowy to 6,1%, a wojewódzki – 5,1%.

PUP Wyszków:

Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 15, 07-200 Wyszków
E-mail: wawy@praca.gov.pl pup_w_wyszkowie@wp.pl
Telefon: +48 572 165 881, +48 572 165 878

Szukaj pracy w mieście