Praca Wyszków Najnowsze oferty pracy: 22

Praca w Wyszkowie

Wyszków: ludność, powierzchnia, położenie

Wyszków (woj. mazowieckie) leży w północno-wschodniej części Polski, na krańcu aglomeracji warszawskiej, na trasie z Warszawy do Białegostoku. Odległość od centrum stolicy kraju wynosi 60 km, od Białegostoku – 140 km. Miejscowość jest dobrze skomunikowana. Prowadzą przez nią drogi krajowe nr 8 (będąca częścią trasy europejskiej E67) i nr 62 oraz droga wojewódzka nr 618. Miasto ma obwodnicę oraz dostęp do połączeń kolejowych (przez Wyszków biegnie linia kolejowa nr 29).

W Wyszkowie mieszka 26,7 tys. osób, na terenach wiejskich gminy przeszło 12,5 tys. Miasto rozciąga się na obszarze 20,8 kilometra kwadratowego, natomiast gmina zajmuje 165,6 kilometra kwadratowego.

Profil gospodarczy Wyszkowa: firmy, branże

W Wyszkowie zarejestrowanych jest 3341 podmiotów gospodarki narodowej (dane GUS, stan REGON na 30.09.2020 r.). Wśród nich są firmy różnej wielkości i choć dominuje tu mikroprzedsiębiorczość, można znaleźć też pracę w bardziej rozbudowanych strukturach organizacyjnych.

3213 podmiotów to grupa samozatrudnionych i mikrozakładów pracy – do 9 pracujących. Stan kadry rzędu 10-49 osób deklaruje w mieście 98 podmiotów, a 28 zatrudnia między 50 a 249 osób. W Wyszkowie działają także 2 duże zakłady – jeden z sektora publicznego utrzymujący między 250 a 999 miejsc pracy i jedno przedsiębiorstwo prywatne, generujące 1000 lub więcej miejsc. 

2,1% ogółu podmiotów to jednostki sektora publicznego. Wśród podmiotów prywatnych dominuje działalność osób fizycznych – 77,6% z całości.

W strukturze branżowej wybijają się następujące sekcje PKD:

 • handel i naprawa pojazdów – 724 podmioty,
 • budownictwo – 500 podmiotów,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 336 podmiotów,
 • transport i gospodarka magazynowa – 310 podmiotów.

Liczne miejsca pracy generowane są przez szeroko pojęty sektor usługowy, opiekę zdrowotną i pomoc społeczną, a także zakłady przetwórstwa przemysłowego. W Wyszkowie działa huta szkła – z długą tradycją, wytwórnia pasz, zakłady z branży motoryzacyjnej i przetwórstwa rolno-spożywczego. Wielu mieszkańców podejmuje pracę w Warszawie.

Na kogo czekają oferty pracy? Wyszków i okolice

Odpowiedzi na to pytanie dostarcza prognoza Barometr zawodów przygotowywana na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zawiera ona wykaz zawodów deficytowych, będących w równowadze na rynku pracy i nadwyżkowych w danym rejonie. Lista tych pierwszych wskazana dla powiatu wyszkowskiego jest bardzo długa. W samym mieście bądź okolicy Wyszkowa praca od zaraz czeka na:

 • pracowników budowlanych: brukarzy, pracowników robót wykończeniowych w budownictwie oraz robotników budowlanych,
 • pracowników produkcji: magazynierów, masarzy i przetwórców ryb, pracowników fizycznych w produkcji i pracach prostych,
 • kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
 • mechaników pojazdów samochodowych,
 • pielęgniarki i położne,
 • sprzątaczki i pokojowe,
 • techników informatyków.

Ponadto w powiecie wskazano także ponad 50 grup zawodów deficytowych. Znajdują się wśród nich zarówno te wymagające wykształcenia zawodowego, rzemieślniczego (np. kelner i barman, cukiernik, krawiec czy fryzjer), posiadania aktualnych uprawnień, ukończenia kursów (np. do kierowania autobusem lub obsługi maszyn i urządzeń), jak i wykształcenia wyższego (w deficycie są lekarze, logopedzi i audiofonolodzy, księgowi, nauczyciele). Z kolei jako nadwyżkowy został wymieniony jedynie zawód ekonomisty.

Statystyki bezrobocia – GUS, PUP Wyszków 

W Wyszkowie urząd pracy mieści się przy ul. Tadeusza Kościuszki 15. We wrześniu w jego rejestrze wpisanych było 1605 osób bezrobotnych, w tym 847 kobiet. Ofert pracy było z kolei 90 (67 ofert zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, po 23 oferty stażowe i miejsca aktywizacji zawodowej). Pozytywny trend widać w październiku 2020 r. – w tym miesiącu liczba ofert pracy wzrosła do 150 (w tym 149 ofert zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej).

Sytuacja na rynku pracy w powiecie jest dobra, a bezrobocie nie stanowi palącego problemu. Wedle danych Głównego Urzędu Statystycznego we wrześniu 2020 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wyszkowskim wynosiła 4,9%. Dla porównania – poziom krajowy to 6,1%, a wojewódzki – 5,1%.