Praca Łochów Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 31

Praca w Łochowie

Podstawowe dane o mieście i gminie Łochów:

    • liczba mieszkańców

Gminę Łochów (woj. mazowieckie) zamieszkuje 17,9 tys. osób, z czego 6,8 tys. w samym mieście. 

    • powierzchnia

Gmina Łochów to powierzchniowo największa gmina w powiecie i jedyna o statusie gminy miejsko-wiejskiej. Zajmuje ona 196 kilometrów kwadratowych powierzchni. Teren miasta to 13,4 kilometra kwadratowego. Łochów administracyjnie podzielony jest na 9 osiedli.

    • położenie i komunikacja

Łochów leży na północny wschód od Warszawy. Centra miast dzieli 76 km. Najbliższym od Łochowa miastem jest Wyszków – dystans 18 km, a siedziba administracji powiatu – Węgrów znajduje się w odległości 30 km.

Łochów jest miasteczkiem dobrze skomunikowanym. Znajduje się przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 50 oraz nr 62. Przez miasto biegnie też linia kolejowa z Białegostoku do Warszawy.

Łochów: firmy i branże

Ok. 50% powierzchni gminy zajmują użytki rolne. Dlatego działalność gospodarcza w mieście w dużej mierze wiąże się z rolnictwem, przetwórstwem rolno-spożywczym i usługami dla rolnictwa.

Osoby poszukujące pracy w Łochowie, oferty znajdą w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach bądź w budżetówce. Łochów za swoją siedzibę obrało 770 podmiotów gospodarki narodowej (dane GUS, REGON, stan na 30 września 2020 r.). Nie ma wśród nich dużych zakładów pracy, zatrudniających 250 lub więcej osób. 744 podmioty to samozatrudnieni i jednostki do 9 pracujących (5 należy do sektora publicznego). Podmiotów małych – z kadrą rzędu 10-49 osób – jest w sektorze publicznym 8, w sektorze prywatnym 15, natomiast średnich – w których pracuje między 50 a 249 osób – 2 budżetowe i 1 prywatny. 

Łochów to wąski rynek pracy, w dużej mierze zależny od prywatnych mikroprzedsiębiorstw. Jeśli chodzi o przekrój branżowy, to najliczniej reprezentowanymi sekcjami PKD w mieście są:

  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, włączając motocykle – 213 podmiotów,
  • budownictwo – 131 podmiotów,
  • przetwórstwo przemysłowe – 72 podmioty,
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 61 podmiotów.

Sporo jest także firm usługowych oraz zajmujących się transportem i gospodarką magazynową. 

Osoby, które chciałyby pracować w dużych firmach, muszą szukać zatrudnienia poza granicami gminy. W miejscowościach wiejskich wokół Łochowa działa 766 podmiotów (753 mikro-, 12 małych oraz średnia jednostka). Większe możliwości stwarza natomiast centralny ośrodek powiatu – Węgrów. Wśród 1451 podmiotów w tym mieście są 2 duże, 15 średnich i 73 małe zakłady pracy. Część mieszkańców Łochowa decyduje się na podjęcie zatrudnienia w stolicy – dojazd zajmuje około godzinę.

Praca w Łochowie lub okolicy – dla kogo?

Zgodnie z wynikami badania Barometr zawodów w powiecie znaleźć można profesje deficytowe. Ich przedstawiciele powinni bez trudności znaleźć pracę od zaraz. W Łochowie, Węgrowie i okolicy (w granicach powiatu) najbardziej deficytowe są trzy grupy zawodów:

  • brukarze,
  • ogrodnicy i sadownicy,
  • operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych.

Do pracy często brakuje chętnych z uwagi na stałe zapotrzebowanie pracodawców, trudne warunki pracy i – w przypadku operatorów – wymóg posiadania aktualnych uprawnień. Lista profesji w deficycie jest jednak dłuższa. Znajdują się na niej zawody wymagające wykształcenia zawodowego np. cukiernik czy fryzjer, technicznego m.in. technik informatyk, jak i wyższego – lekarz, nauczyciel, inżynier mechanik i inni. W wielu przypadkach ważne są też aktualne uprawnienia, np. do kierowania pojazdami czy obsługi maszyn i urządzeń.

Dane dotyczące bezrobocia

Czy bezrobocie w powiecie węgrowskim jest dużym problemem? Choć stopa bezrobocia utrzymuje się powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej, powiat nie należy do obszarów województwa z dużym bezrobociem.

Stopa bezrobocia wg GUS we wrześniu 2020 r.:

  • Polska – 6,1%,
  • województwo mazowieckie – 5,1%,
  • powiat węgrowski – 7,1%.

Mieszkańcy Łochowa (gminy i miasta) o pomoc w znalezieniu zatrudnienia mogą zwrócić się do Powiatowego Urzędu Pracy z siedzibą w Węgrowie. Z danych PUP wynika, że we wrześniu liczba zarejestrowanych jako bezrobotni mieszkańców powiatu wyniosła 1886 osób. Dużą część stanowiły osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (ponad 84% ogółu). Trudności z podjęciem zatrudnienia napotykają szczególnie osoby bezrobotne długotrwale oraz ludzie młodzi, do 30. roku życia. Te dwie grupy miały największy udział w liczbie bezrobotnych w powiecie.