Pełnomocnik ds. Audytu i Compliance

PGNiG Technologie S.A.

Krosno

1 dzień temu

PGNiG Technologie jest liderem rynku usług projektowania, budowy, uruchamiania i eksploatacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego, podziemnych magazynów gazu, tłoczni gazu, rurociągów przesyłowych oraz produkcji elementów urządzeń wiertniczych w Polsce
Podstawowe atuty PGNiG Technologie to wysoka wiedza i umiejętności pracowników, nowoczesne środki pracy oraz skuteczne metody organizacji i zarządzania wsparte wiarygodnością prawie stuletnich doświadczeń.

Pełnomocnik ds. Audytu i Compliance
Miejsce pracy: Krosno
Zakres obowiązków:
 • Dostarczanie zarządowi i radzie nadzorczej niezależnych i obiektywnych informacji w celu poprawy efektywności zarządzania ryzykiem, systemu kontroli, procesów zarządzania przedsiębiorstwem oraz zgodności.
 • Kształtowanie skutecznego i efektywnego środowiska kontroli wewnętrznej w organizacji.
 • Przygotowywanie analizy ryzyk  w skali organizacji na potrzeby planowania audytów obejmujących  kluczowe procesy biznesowe i poszczególne funkcje spółki.
 • Wykonywanie zadań audytu na podstawie zatwierdzonego  Rocznego Planu Audytu.
 • Realizacja audytów doraźnych, zleconych przez zarząd  lub radę nadzorczą.
 • Monitoring przebiegu realizowanych projektów.
 • Monitoring wdrażania zaleceń wynikających z postępowań kontrolnych.
 • Opiniowanie dokumentów i procesów pod kątem zgodności ze standardami organizacji.
 • Implementacja przepisów prawa, zasad i standardów do procedur wewnętrznych, wdrażanie systemu zgodności (zapewnienie funkcjonowania organizacji w zgodzie z obowiązującymi przepisami).
 • Identyfikacja ryzyka braku zgodności w procesach realizowanych w organizacji.
 • Realizowanie zadań zapewniających zgodność działalności organizacji z przepisami i normami w celu minimalizacji zdarzeń negatywnie wpływających na funkcjonowanie organizacji.
 • Bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zgodności procesów, podejmowanie działań naprawczych.
 • Wsparcie innych komórek organizacyjnych w zakresie identyfikacji obowiązujących je przepisów prawa, przeprowadzania szkoleń pracowników z obszaru compliance.
 • Rozpatrywanie zgłoszeń compliance i wydawanie rekomendacji, w szczególności
  z zakresu konfliktu interesów.
Wymagania:
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku Audytora Wewnętrznego w organizacji o wysokich standardach operacyjnych.
 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: finanse, ekonomia.
 • Praktyczna znajomość metodologii przeprowadzania audytów oraz obszaru compliance.
 • Umiejętność podejmowania decyzji oraz samodzielność w działaniu.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i kreatywność.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Sumienność, samodzielność, inicjatywa i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i dobra organizacja pracy własnej.
 • Wiedza finansowo- księgowa
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami.
 • Znajomość metodyki zarządzania ryzykiem.
 • Wiedza z zakresu systemów jakości i norm.
 • Gotowość do częstych wyjazdów służbowych
 • Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie
 • Interesująca i pełną wyzwań pracę.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, doświadczenia i zaangażowania.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 APLIKUJ TERAZ 

.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PGNIG Technologie S.A.(zwana dalej Spółką) zgadzasz się na przetwarzanie przez Spółkę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PGNIG Technologie S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@technologie.pgnig.pl Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem: rekrutacja@technologie.pgnig.pl

Poznaj

PGNiG Technologie S.A.

PGNiG Technologie jest liderem rynku usług projektowania, budowy, uruchamiania i eksploatacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego, podziemnych magazynów gazu, tłoczni gazu, rurociągów przesyłowych oraz produkcji elementów urządzeń wiertniczych w Polsce
Podstawowe atuty PGNiG Technologie to wysoka wiedza i umiejętności pracowników, nowoczesne środki pracy oraz skuteczne metody organizacji i zarządzania wsparte wiarygodnością prawie stuletnich doświadczeń.

Poznaj stanowisko: Audytor 
Audytor uczestniczy w projektach audytowych różnego typu, np. audytu finansowego czy operacyjnego. Audytor sprawdza, czy przedstawione przez firmę sprawozdania finansowe są zgodne z obowiązującymi przepisami. Osoba zatrudniona na tym stanowisku przygotowuje również raporty podsumowujące swoją pracę oraz przedstawia firmie odpowiednie wnioski. Audytor powinien legitymować ...
Praca Audytor