Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością

Elsteel-Poland Sp. z o.o.

Opole

367 dni temu

Producent najwyższej jakości  szaf, obudów, rozdzielnic stalowych i nierdzewnych. Oferuje najlepsze i innowacyjne rozwiązania.

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
Miejsce pracy: okolice Opola
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • od 2 do 4 lat doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • gruntowna wiedza z obszaru systemem zarządzania jakością;
 • umiejętność wykorzystywania narzędzi z zakresu IT;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • zdolności analityczne, spostrzegawczość i kreatywność;
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • samodzielność i zaangażowanie w powierzone projekty;
Zakres obowiązków i odpowiedzialności
 • tworzenie, weryfikacja i aktualizacja dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz nadzór nad nią;
 • zarządzanie poprawnością przebiegu procesu produkcyjnego od strony jakościowej (przestrzeganie ustalonych instrukcji oraz procedur, dokonywanie niezbędnych modyfikacji);
 • analiza i raportowanie wskaźników jakości;
 • nadzór nad wdrażaniem nowych narzędzi kontroli i badania jakości;
 • reprezentowanie firmy w zakresie zapewnienia jakości – audyty klientów i dostawców;
 • nadzór nad procesem reklamacji;
 • odpowiedzialność za wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania ISO;
 • planowanie audytów i organizowanie pracy audytorów oraz nadzór nad ich realizacją i działaniami po audytowymi;
 • nadzór nad certyfikacją i standaryzacją produktów;
 • przygotowanie przedsiębiorstwa do uzyskania/utrzymania odpowiednich świadectw jakości wydawanych przez uprawnione zewnętrzne organy certyfikujące;
 • współpraca z zewnętrznymi instytucjami normalizacyjnymi;
 • przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość zdobywania doświadczenia i kompetencji w międzynarodowej firmie;
 • szkolenia z języka angielskiego;
 • możliwość ubezpieczenia grupowego;
 • wynagrodzenie zgodnie z regulaminem wynagradzania;
W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elsteel – Poland Sp. z o.o., 46-040 Ozimek ul. Słowackiego 5
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pod adresem: iod.elsteel@grupaformat.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres danej rekrutacji (chyba że wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych także przy przyszłych procesach rekrutacyjnych).
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, państwom trzecim, ani organizacjom międzynarodowym.
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji.
 • Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu, ani zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji.
Kierownik kontroli jakości jest odpowiedzialny za kontrolę przestrzegania standardów jakości w obrębie wszystkich działań produkcyjnych przedsiębiorstwa. Kierownik opracowuje wewnętrzne procedury i normy, mające zapewnić jak najwyższy poziom wydajności pracowników i najwyższą jakość oferowanych produktów, a także kontroluje rzetelne wypełnianie tychże. Kierownik nadzoruje i koordynuje prace podległego zespołu ...
Praca Kierownik Kontroli Jakości