Pielęgniarka

Cosmedica

Warszawa

409 dni temu

Cosmedica to unikalny koncept aptek przy których funkcjonują gabinety z opieką farmaceutyczną i medyczną.

W grudniu 2017 jako pierwsi w Polsce wdrożyliśmy system opieki farmaceutycznej polegający m.in. na przeglądach lekowych, pomiarze ciśnienia, pomiarze glikemii instruktarzu obsługi inhalatorów i penów insulinowych.

Obecnie w związku z dynamicznym rozwojem usług poszukujemy:

Pielęgniarka
Miejsce pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
 • prowadzenie edukacji osób chorych i ich rodzin,
 • ordynacja leków i wyrobów medycznych,
 • wykonywanie badań fizykalnych (np.: pomiar ciśnienia krwi,
  pomiar glukozy, spirometria),
 • ustalanie priorytetów opiekuńczych względem
  Pacjenta, wraz z nim oraz rodziną i/lub osobami mu bliskimi,
 • udzielanie porad dotyczących przyjmowania leków,
  zgodnie z zleceniami lekarskimi,
 • szkolenie personelu medycznego w zakresie
  przeprowadzania badań,
 • edukacja w zakresie obowiązkowych szczepień
  ochronnych oraz informacje o szczepieniach zalecanych.
Od kandydatów oczekujemy:
 • otwartości i gotowości na udział w procesie zmiany systemu
  ochrony zdrowia w Polsce poprzez stworzenie apteki
  jako miejsca Point of Care (badania w miejscu opieki
  nad pacjentem)
 • umiejętności współpracy z lekarzami i farmaceutami
  w zakresie świadczonych przez nich usług
 • kwalifikacje do ordynacji leków- element obligatoryjny
Administratorem danych osobowych jest Cosmedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 12, 02-823 Warszawa, NIP 1181691792, REGON 015498451. Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa i ich podanie jest niezbędne w zakresie z nich wynikających (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia.
Przesłane dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom, w imieniu których prowadzimy rekrutacje.
Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Administrator danych osobowych Cosmedica Sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, Cosmedica Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa oraz przez e-mail: iod@cosmedica.pl. Cosmedica Sp.z o.o z dniem 2019-02-05 został wpisany pod numerem 21166 do rejestrów podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
Jeżeli jest Pani/Pan zainteresowany/a udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Cosmedica Sp. z o.o., prosimy o dopisanie w treści Pana/Pani aplikacji klauzuli zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w tych celach w przyszłości, np. o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cosmedica Sp. z o.o. moich danych osobowych podanych w niniejszej aplikacji do celów rekrutacyjnych także w przyszłości przyjmując jednocześnie do wiadomości, że przedmiotowa zgoda może być odwołana w każdym czasie.”
Poznaj stanowisko: Pielęgniarka 
Pielęgniarka jest to osoba, która sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem oraz asystuje lekarzowi w zabiegach. Do obowiązków pielęgniarki należy: opieka pielęgnacyjna nad pacjentem czyli dbanie o czystość i higienę pacjenta, a także pomoc w wykonywaniu wszystkich tych czynności, których pacjent nie potrafi wykonać sam oraz współudział w zabiegach diagnostycznych i leczniczych. ...
Praca Pielęgniarka