Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Podinspektor

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Poznań
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę / na zastępstwo
praca stacjonarna
89 dni temu
Ogłoszenie numer: 8657396, z dnia 2023-11-29
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
poszukuje kandydata na stanowisko
Podinspektor
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Wymiar etatu: 1 – umowa o pracę (umowa na zastępstwo do 15.08.2024 r.)

 

Zakres obowiązków:
 • udział w przygotowaniu i wdrażaniu Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027
 • uczestnictwo w pracach Komisji Oceny Projektów tj. m.in.: dokonywanie oceny formalnej projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym w szczególności weryfikacja dokumentacji projektowej oraz dokonywanie oceny projektów pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi procesu inwestycyjnego, uwzględniającymi zasady wspólnotowe i krajowe
 • przygotowanie, analiza i opiniowanie dokumentów strategicznych, programowych mających wpływ na wdrożenie i realizację regionalnego programu operacyjnego, w tym np. Szczegółowego Opisu Priorytetów, wytycznych, instrukcji oraz innych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji konkursowej, w szczególności w zakresie jej zgodności z prawodawstwem unijnym w ramach procesu inwestycyjnego i ochrony środowiska
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe w obszarze: ochrona środowiska, infrastruktura wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, efektywność energetyczna (termomodernizacja, odnawialne źródła energii), budownictwo lub pokrewne
 • ogólna znajomość szczegółowego opisu osi priorytetowych oraz zagadnień związanych z wdrażaniem Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027
 • ogólna znajomość przepisów prawnych krajowych i unijnych dotyczących okresu programowania 2021-2027
 • znajomość przepisów dotyczących prawa budowlanego, procesu inwestycyjnego uwzględniającego zasady wspólnotowe i krajowe
 • doświadczenie zawodowe w obszarze: ochrony środowiska, infrastruktury wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, w tym: termomodernizacji, odnawialnych źródłach energii, budownictwie
 • obsługa komputera (pakiet MS Office ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel)
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
 • pracę w dogodnej lokalizacji (blisko wszystkich rodzajów komunikacji)
 • możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego
 

Podobne oferty