Podreferendarz do spraw: mediów społecznościowych i współpracy z mediami

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Warszawa

5 dni temu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie o naborze nr 66199 z dnia 24 lipca 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

podreferendarz
do spraw: mediów społecznościowych i współpracy z mediami
w Biurze Prasowym

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

Umowa na zastępstwo

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Pełna, bieżąca obsługa profili Prezesa Urzędu w portalach społecznościowych - redakcja wpisów, przygotowywanie materiałów graficznych.
 • Przygotowywanie komunikatów prasowych, artykułów do prasy i wystąpień dla Prezesa. W tym celu współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz Delegaturami w zakresie komunikacji społecznej.
 • Przygotowywanie prezentacji multimedialnych i materiałów graficznych na potrzeby wsparcia działań informacyjnych oraz edukacyjnych, w tym publikacji komunikatów prasowych, akcji medialnych, działań w ramach kampanii społecznych, a także na potrzeby kierownictwa.
 • Udział w aktualizacji (zamieszczanie komunikatów prasowych) i modernizacji strony internetowej Urzędu oraz projektowanie stron dedykowanych (np. kierowanych do konsumentów, przedsiębiorców itd). Tworzenie grafik na użytek serwisów internetowych (np. banerów), mailingów oraz wydarzeń realizowanych przez Urząd.
 • Współpraca z administracją publiczna, organizacjami przedsiębiorców oraz instytucjami zajmującymi się ochroną konsumentów i konkurencji w celu realizacji polityki informacyjnej i edukacyjnej UOKIK.
 • Przygotowywanie codziennego monitoringu prasy.

WARUNKI PRACY:

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: średnie
 • Wykorzystanie wiedzy z zakresu: prawa prasowego, prawa ochrony konkurencji, mediów społecznościowych - w szczególności serwis Twitter.
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w praktyce z zakresu znajomości programów graficznych np. Photoshop CS6, IIIustrator CS6.
 • Posiadanie kompetencji: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca.
 • Język angielski na poziomie B1.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w pracy w komunikacji społecznej lub public relations lub marketingu lub w prowadzeniu social mediów
 • Wykształcenie w zakresie multimediów lub grafiki komputerowej.
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w praktyce z zakresu umiejętności obróbki cyfrowej zdjęć.
 • Posiadanie kompetencji: kreatywność.

Poznaj

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - UOKiK


Specjalista ds. Social Media prowadzi wszelkie działania, które wpływają na obecność i prestiż obsługiwanych marek w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, itp.). Zajmuje się redagowaniem wpisów, organizacją konkursów, budowaniem interakcji z innymi użytkownikami oraz późniejszym moderowaniem dyskusji i odpowiadaniem na pytania. Do ich obowiązków należy także ...
Praca Specjalista ds. Social Media