Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Podreferendarz
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Warszawa
38 dni temu
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84622

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe), wymaga dyspozycyjności. 


Praca na stanowisku związana jest z dostępem do dokumentów oznaczonych klauzulą "tajne".


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


W Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie znajduje się siedziba Kancelarii.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Szucha 21 (w pobliżu siedziby Kancelarii). Budynek siedmiokondygnacyjny. Pracownicy Kancelarii wykonują pracę na II, III, IV i V piętrze budynku. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących. Są tu drzwi obrotowe. Windy są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na ulicy Szucha 16, po drugiej strony ulicy, w niedalekiej odległości od budynku. Na parterze budynku jest toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


 

Zakres zadań

 • będzie współpracować z zespołem prawników zajmujących się reprezentacją Polski przed unijnymi organami sądowymi, koordynacją postępowań związanych z podejrzeniem naruszenia prawa UE oraz oceną zgodności projektowanych regulacji krajowych z prawem UE.
 • prowadzić obsługę kancelaryjno-biurową i sekretarską oraz techniczno-organizacyjną Departamentu.
 • przyjmować korespondencję kierowaną do Departamentu oraz wysyłać pocztę, a także rejestrować i przechowywać dokumentację i korespondencję Departamentu.
 • sporządzać projekty pism i przedkładać je do akceptacji Dyrektora lub zastępców Dyrektora.
 • odpowiadać za obsługę dokumentów niejawnych.
 • prowadzić sprawy związane z rejestrowaniem obecności oraz opracowywaniem planu urlopów pracowników Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku asystenckim lub związanym z obsługą sekretariatu lub w jednostkach sektora finansów publicznych w pracy biurowej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Znajomość: struktury i zasad funkcjonowania administracji rządowej, w tym służby cywilnej, przepisów o ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej oraz o ochronie informacji niejawnych, podstawowych informacji dot. zakresu działania Departamentu
 • Kompetencje miękkie: komunikacja, orientacja na klienta/interesanta, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie obsługi sekretariatu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Umiejętności obsługi programu Word, Excel i Outlook

Podobne oferty