Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Pracownik ds. kadr i płac
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
Poznań
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
69 dni temu

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:


Pracownik ds. kadr i płac
Miejsce pracy: Poznań
Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełnić następujące wymagania:

Niezbędne:
 • doświadczenie na stanowisku kadr i płac min. 3 lata
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy
 • dobra znajomość programu kadrowo-płacowego OPTIMA
 • znajomość programów Microsoft Office
 • systematyczność, dokładność i terminowość
Zakres czynności:
 • prowadzenie spraw kadrowych
 • naliczanie wynagrodzeń i zasiłków
 • sporządzanie niezbędnych deklaracji i sprawozdań
 • dbałość o prawidłowe prowadzenie dokumentacji
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.


1) Administratorem danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań.
2) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.).
3) Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344).
4) Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji..
5) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań lub adresem e-mail: iod@zzo.pl
6) Posiadają Państwo prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
- sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
7) Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.
8) Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa.
9) Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Poznaj

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.

Podobne oferty