Pracownik ds. podtorza kolejowego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Warszawa

13 dni temu

 

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są  zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową  z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

 

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:

 

Stanowisko ds. podtorza kolejowego
(umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: WZ/ILK/13/01/20

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • opracowywanie i opiniowanie warunków technicznych, przepisów, wytycznych i instrukcji związanych z utrzymaniem, diagnostyką i naprawą podtorza kolejowego oraz wnioskowanie odnośnie ustanawiania standardów dla ich budowy,
 • udział we wdrażaniu technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI), a w szczególności w zakresie podsystemu "Infrastruktura",
 • planowanie długookresowe i krótkookresowe w zakresie napraw podtorza kolejowego dla poszczególnych ciągów transportowych oraz uzgadnianie planów inwestycyjnych,
 • prowadzenie analizy stanu technicznego i sprawozdawczości statystycznej w zakresie utrzymania podtorza kolejowego, w tym przygotowanie analiz i sprawozdań dla organów Spółki,
 • opiniowanie dokumentacji technicznej projektowej i wykonawczej dla potrzeb inwestycji, uzgadnianie odstępstw od przepisów oraz opiniowanie projektów norm, ustaw i rozporządzeń oraz instrukcji w zakresie merytorycznym,
 • wdrażanie nowych metod i technologii w utrzymaniu podtorza kolejowego.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe w specjalności  transport kolejowy lub budownictwo,
 • 2 lata pracy na stanowisku związanym z drogami kolejowymi lub budownictwem,
 • wiedza zawodowa z zakresu eksploatacji, infrastruktury kolejowej, budownictwa,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością nawiązania dalszej współpracy,  
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • przyjazną i partnerską atmosferę pracy,
 • atrakcyjny pakiet benefitów:
  • ulgi na przejazdy koleją w Polsce i za granicą,
  • prywatna opieka medyczna oraz program sportowo-rekreacyjny na preferencyjnych warunkach,
  • możliwość wykupienia grupowego ubezpieczenia na życie,
  • dofinansowanie do wypoczynku, turystyki, aktywności sportowej i kulturalnej.

Poznaj

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Zarządzamy państwową infrastrukturą kolejową.
Udostępniamy trasy kolejowe dla przewozów pasażerskich i towarowych.
Utrzymujemy i modernizujemy powierzoną nam sieć linii kolejowych z dbałością o środowisko naturalne.

Specjalista do spraw nadzoru technicznego to stanowisko obecne w wielu branżach, szczególnie jednak w dziedzinie budownictwa, transportu i przemyśle. Do obowiązków specjalisty należy bieżące monitorowanie stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych w danej działalności, a także kontrolowanie przestrzegania norm konserwacji i przechowywania tych urządzeń. Specjalista szkoli ponadto nowych pracowników w zakresie ...
Praca Specjalista ds. Nadzoru Technicznego