Pracownik ds. realizacji audytu energetycznego oraz optymalizacji eksploatowanych systemów i urządzeń
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Warszawa
specjalista junior / mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
1 dzień temu
Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie ponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. realizacji audytu energetycznego oraz optymalizacji eksploatowanych systemów i urządzeń

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IEN/58/08/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Spółki w zakresie inwentaryzacji infrastruktury przewidzianej do realizacji audytu energetycznego, m.in. z zakresu elektroenergetyki, automatyki, pojazdów drogowych i szynowych oraz budynków,
 • prowadzenie dokumentacji realizowanych audytów i baz danych dla ich realizacji,
 • analiza rynku w zakresie rozwiązań technicznych pozwalających na identyfikację i optymalizację kosztów funkcjonowania odbiorów energii elektrycznej,
 • tworzenie planów oraz monitorowanie i nadzorowanie prowadzonych prac w zakresie wdrażania rekomendacji poaudytowych w zakresie efektywności energetycznej,
 • obsługa sprawozdawcza na potrzeby planowania i raportowania wykonania nośników energii,
 • opiniowanie i uzgadnianie projektów, koncepcji i opracowań związanych z realizowanymi procesami inwestycyjnymi pod względem stosowanych rozwiązań i przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania dla efektywności energetycznej zabudowanych urządzeń, maszyn, pojazdów i budynków.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne, 
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 1 rok na stanowiskach związanych z  budową, utrzymaniem lub diagnostyką budynków, instalacji i/lub urządzeń technicznych,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • umiejętność współpracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
 Mile widziane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe w specjalności: energetycznej, elektrycznej, ciepłownictwo i ogrzewnictwo, auditing energetyczny, ochrona środowiska,
 • znajomość systemu zarządzania energią wg normy ISO 50001,
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
  i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego
w terminie do dnia 27.10.2021

 

 Aplikuj 

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Aplikuj teraz

Poznaj

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Podobne oferty