Pracownik Magazynu

DOZ S.A.

Łódź

6 dni temu

Pracownik Magazynu
Miejsce pracy: Łódź

DOZ Kadry Sp. z o.o. nr. Certyfikatu 13517, poszukuje osób do pracy na stanowisko:

 

Zakres obowiązków:
 • Kompletowanie towaru
 • Weryfikacja towaru pod kątem uszkodzeń, dat ważności, nr serii
 • Obsługa skanera ręcznego
Oczekiwania:
 • Gotowość do pracy III zmianowej w systemie czterobrygadowym
 • Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe
 • Zaangażowanie w powierzone zadania
Oferujemy:
 • na początek umowę zlecenia następnie umowę o pracę z miesięcznym wynagrodzeniem
 • premię motywacyjną za frekwencję
 • bezpłatny transport
 • pracę III zmianową
 • owocowe poniedziałki
 • bezpłatny parking dostępny dla pracowników
 • pracę w nowoczesnym magazynie farmaceutycznym

Dołącz do nas już dziś! CV prosimy wysyłać pod przyciskiem aplikuj.

 

 WYŚLIJ APLIKACJĘ 

Poznaj

DOZ S.A.

DOZ S.A. to spół­ka za­rzą­dza­ją­ca naj­więk­szą w kra­ju sie­cią DOZ Ap­tek dbam o zdro­wie, któ­ra li­czy bli­sko 1000 pla­có­wek z czego część z nich jest roz­wi­ja­na w sys­te­mie fran­czy­zy. Jesteśmy naj­więk­szym Pra­co­daw­cą na ryn­ku Ap­tecz­nym. Za­trud­niamy po­nad 4 500 pracowników, któ­rzy dba­ją o bez­pie­czeń­stwo le­cze­nia far­ma­ko­lo­gicz­ne­go 4 mi­lio­nów Pa­cjen­tów mie­sięcz­nie.

Fir­ma od lat re­ali­zu­je i roz­wi­ja misję opieki nad Pacjentem w my­śl idei

„PACJENT W CENTRUM UWAGI”.