Pracownik Ochrony Premium z jęz. angielskim

HR for Business Sp. z o.o.

Wrocław

51 dni temu

HR for Business Sp. Z o.o., będąca częścią Grupy Impel, dla swojego Klienta - poszukuje Kandydata/-tkę na stanowisko:

Pracownik Ochrony Premium z jęz. angielskim
Miejsce pracy: Wrocław

Zakres obowiązków:
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie obiektu;
 • ochrona mienia znajdującego się w budynku;
 • ochrona obiektu, pomieszczeń i urządzeń przed dostępem do nich osób nieuprawnionych;
 • prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej;
 • obsługa komputera.
Wymagania:
 • znajomość języka angielskiego (poziom min. B2) - warunek konieczny;
 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony;
 • wysoko rozwinięta kultura osobista;
 • kreatywność i dynamika w podejmowaniu działań;
 • obsługa komputera i znajomość pakietu MS Office.
Oferujemy:
 • pracę w biurowcu dla jednego z najbardziej prestiżowych klientów na świecie;
 • darmowe wyżywienie podczas służby;
 • bezpłatne umundurowanie i wyposażenie;
 • pracę w międzynarodowym środowisku;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • szkolenia.
Grupa Impel to:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HR for Business Sp. z. o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Spółka).


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.


Podstawą przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu Impel Facility Services Sp. z. o.o. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.


Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz tutaj


Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:


Inspektor Ochrony Danych:

Tel: + 48 22 211 18 60 E-mail: iod@auraco.pl

HR for Business Sp. z. o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118

Poznaj

HR for Business Sp. z o.o.