Pracownik w Ośrodku Szkoleniowym

Narodowy Bank Polski

Starawieś

39 dni temu

Narodowy Bank Polski

Departament Administracji

poszukuje kandydatów w Ośrodku Szkoleniowym NBP w Starejwsi


Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • przyjmowanie zamówień na pobyt (szkolenie) w ośrodku oraz prowadzenie ewidencji zamówień,
 • przyjmowanie i rozmieszczanie w pokojach osób posiadających skierowanie na szkolenie lub zgodę na pobyt w ośrodku,
 • bieżące dokonywanie wpisów ewidencji osób przebywających ośrodku,
 • pobieranie opłat za pobyt w ośrodku i wystawianie dokumentów księgowych,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie realizacji usług na rzecz ośrodka.

Wymagania konieczne:

 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego,
 • gotowość do pracy w równoważnym czasie pracy(zmianowość, również w niedziele i święta),
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność prowadzenia korespondencji.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w obsłudze klienta,
 • znajomość języka angielskiego i/lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym.

Mile widziane:

 • znajomość obsługi programu CHART,
 • znajomość obsługi systemu EOD na poziomie użytkownika.

Poznaj

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe.

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych