Pracownik w Ośrodku Szkoleniowym

Narodowy Bank Polski

Starawieś

5 dni temu

Narodowy Bank Polski

Departament Administracji

poszukuje kandydatów w Ośrodku Szkoleniowym NBP w Starejwsi


Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • przyjmowanie zamówień na pobyt (szkolenie) w ośrodku oraz prowadzenie ewidencji zamówień,
 • przyjmowanie i rozmieszczanie w pokojach osób posiadających skierowanie na szkolenie lub zgodę na pobyt w ośrodku,
 • bieżące dokonywanie wpisów ewidencji osób przebywających ośrodku,
 • pobieranie opłat za pobyt w ośrodku i wystawianie dokumentów księgowych,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie realizacji usług na rzecz ośrodka.

Wymagania konieczne:

 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego,
 • gotowość do pracy w równoważnym czasie pracy(zmianowość, również w niedziele i święta),
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność prowadzenia korespondencji.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w obsłudze klienta,
 • znajomość języka angielskiego i/lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym.

Mile widziane:

 • znajomość obsługi programu CHART,
 • znajomość obsługi systemu EOD na poziomie użytkownika.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia
31 maja 2020 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod linkiem:

 APLIKUJ TERAZ 

 

 

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Poznaj

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe.

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych