Praca Tłuszcz

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 311

Praca w Tłuszczu

Tłuszcz to nieduże miasto w województwie mazowieckim, leżące na północny wschód od Warszawy, administracyjnie usytuowane w granicach powiatu wołomińskiego. Miejscowość jest siedzibą władz miejsko-wiejskiej gminy, która zaliczana jest do Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Bliskość jednego z największych ośrodków gospodarczych, edukacyjnych i kulturowych w kraju ma znaczny wpływ na ościenne miasteczka.

By z Tłuszcza dojechać do centrum Warszawy, trzeba pokonać 50-kilometrową trasę. Około godzinna podróż samochodem lub pociągiem nie jest przeszkodą w poszukiwaniu przez mieszkańców Tłuszcza pracy w stolicy. Warszawa, jako główny punkt aglomeracji, stanowi bardzo rozbudowany rynek pracy, jest ośrodkiem edukacyjno-kulturalnym i centrum wyspecjalizowanych usług. Jakie możliwości na rozwój kariery stwarza sam Tłuszcz? Czy sytuacja gospodarcza powiatu wołomińskiego sprzyja ulokowaniu inwestycji w tej części województwa? 

Tłuszcz – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Do gminy Tłuszcz należy jedno miasto i 36 miejscowości zorganizowanych w 28 sołectw. Gmina zajmuje obszar 103 kilometrów kwadratowych. Liczba jej mieszkańców wynosi 19,8 tys. osób, z czego nieco ponad 8 tys. mieszka w mieście. Powierzchnia Tłuszcza to 8 kilometrów kwadratowych.

Mieszkańcy Tłuszcza korzystają z atrakcji stolicy. W samym mieście można jednak również znaleźć ciekawe aktywności. Warto zobaczyć wieżę ciśnień z 1912 r., spichrz z XIX w.

Tłuszcz jest miastem dobrze skomunikowanym, od dziesięcioleci silnie związanym z koleją. Biegnie tędy międzynarodowa magistrala Rail Baltica i krzyżują się szlaki prowadzące do dużych miast w całej Polsce. Na układ komunikacyjny Tłuszcza składają się także dwie drogi wojewódzkie nr 634 i nr 636 oraz sieć dróg lokalnych. Niedaleko prowadzi także autostrada A2.

Rynek pracy, oferty pracy – Tłuszcz

Tłuszcz nie jest silnie uprzemysłowionym miastem, a gmina to obszar typowo rolniczy – użytki rolne zajmują ok. 70% jej powierzchni, lasy i grunty leśne – 17%. Przed laty miasto rozwijało się jako ośrodek przemysłowy – działała tu huta, zakład materiałów budowlanych czy fabryka ceramiki. Duże zakłady zamknięto w końcówce ubiegłego wieku. Zastąpiły je nowe inwestycje. W Tłuszczu siedzibę mają 803 podmioty gospodarki narodowej. W rejestrze REGON w końcówce października 2020 r. zarejestrowanych było:

  • 777 mikropodmiotów (0-9 pracujących),
  • 22 podmioty małe (10-49 pracujących),
  • 4 podmioty średnie (50-249 pracujących).

W obrębie całej gminy Tłuszcz działa z kolei łącznie 1641 podmiotów (w tym 6 średnich 42 małe).

Przekrój branżowy tłuszczańskich firm zdominowany jest przez handel, naprawę pojazdów, usługi i budownictwo. Sporo przedsiębiorców zajmuje się transportem i gospodarką magazynową, działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. W Tłuszczu działa 48 zakładów przetwórstwa przemysłowego.

Ze względu na dobre połączenia i łatwy dojazd mieszkańcy Tłuszcza mogą szukać pracy w sąsiednich miejscowościach i oczywiście w Warszawie. Kto znajdzie pracę w obrębie powiatu? Odpowiedzi na to pytanie warto poszukać w badaniu Barometr zawodów. Jak z niego wynika, pracodawcy mają największe trudności rekrutacyjne w przypadku następujących grup zawodowych:

  • dekarzy i blacharzy budowlanych,
  • murarzy i tynkarzy,
  • pielęgniarek i położnych,
  • pracowników robót wykończeniowych w budownictwie,
  • spawaczy.

W badaniu wskazano jednak także wiele innych zawodów w deficycie, m.in. z branży budowlanej, edukacyjnej, sektora opieki zdrowotnej i innych. Jednocześnie na lokalnym rynku pracy panuje nadwyżka ekonomistów oraz pracowników administracyjnych i biurowych.

Na koniec października 2020 r. w powiecie wołomińskim w rejestrze PUP figurowało 6697 bezrobotnych, najwięcej – 1554 osoby – z Wołomina. W tym czasie bezrobotnych zamieszkujących gminę Tłuszcz było 708. Jak te liczby przekładają się na stopę bezrobocia, a więc procentowo wyrażony udział osób bezrobotnych w ogóle aktywnych zawodowo mieszkańców?

Wedle danych Głównego Urzędu Statystycznego w październiku stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 8,1%. Dla porównania średnia dla województwa to 5,1%, a dla Polski 6,1%.

PUP Tłuszcz:

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie - Filia w Tłuszczu
Adres: ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
E-mail: wawotl@praca.gov.pl
Telefon: (0-29) 757-21-43; (0-29) 757-25-01