Praca Tłuszcz Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 34

Praca w Tłuszczu

Tłuszcz: miasto i gmina

Do gminy Tłuszcz należy jedno miasto i 36 miejscowości zorganizowanych w 28 sołectw. Gmina zajmuje obszar 103 kilometrów kwadratowych. Liczba jej mieszkańców wynosi 19,8 tys. osób, z czego nieco ponad 8 tys. mieszka w mieście. Powierzchnia Tłuszcza to 8 kilometrów kwadratowych. 

Tłuszcz jest miastem dobrze skomunikowanym, od dziesięcioleci silnie związanym z koleją. Biegnie tędy międzynarodowa magistrala Rail Baltica i krzyżują się szlaki prowadzące do dużych miast w całej Polsce. Na układ komunikacyjny Tłuszcza składają się także dwie drogi wojewódzkie nr 634 i nr 636 oraz sieć dróg lokalnych. Niedaleko prowadzi także autostrada A2.

Możliwości pracy – Tłuszcz i okolice

Tłuszcz nie jest silnie uprzemysłowionym miastem, a gmina to obszar typowo rolniczy – użytki rolne zajmują ok. 70% jej powierzchni, lasy i grunty leśne – 17%. Przed laty miasto rozwijało się jako ośrodek przemysłowy – działała tu huta, zakład materiałów budowlanych czy fabryka ceramiki. Duże zakłady zamknięto w końcówce ubiegłego wieku. Zastąpiły je nowe inwestycje. W Tłuszczu siedzibę mają 803 podmioty gospodarki narodowej. W rejestrze REGON w końcówce października 2020 r. zarejestrowanych było:

 • 777 mikropodmiotów (0-9 pracujących),
 • 22 podmioty małe (10-49 pracujących),
 • 4 podmioty średnie (50-249 pracujących).

W obrębie całej gminy Tłuszcz działa z kolei łącznie 1641 podmiotów (w tym 6 średnich 42 małe).

Przekrój branżowy tłuszczańskich firm zdominowany jest przez handel, naprawę pojazdów, usługi i budownictwo. Sporo przedsiębiorców zajmuje się transportem i gospodarką magazynową, działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. W Tłuszczu działa 48 zakładów przetwórstwa przemysłowego.

Popyt i podaż pracy – Tłuszcz i okolice

Ze względu na dobre połączenia i łatwy dojazd mieszkańcy Tłuszcza mogą szukać pracy w sąsiednich miejscowościach i oczywiście w Warszawie. Kto znajdzie pracę w obrębie powiatu? Odpowiedzi na to pytanie warto poszukać w badaniu Barometr zawodów. Jak z niego wynika, pracodawcy mają największe trudności rekrutacyjne w przypadku następujących grup zawodowych:

 • dekarzy i blacharzy budowlanych,
 • murarzy i tynkarzy,
 • pielęgniarek i położnych,
 • pracowników robót wykończeniowych w budownictwie,
 • spawaczy.

W badaniu wskazano jednak także wiele innych zawodów w deficycie, m.in. z branży budowlanej, edukacyjnej, sektora opieki zdrowotnej i innych. Jednocześnie na lokalnym rynku pracy panuje nadwyżka ekonomistów oraz pracowników administracyjnych i biurowych.

Analiza bezrobocia – powiat wołomiński, Tłuszcz

Na koniec października 2020 r. w powiecie wołomińskim w rejestrze PUP figurowało 6697 bezrobotnych, najwięcej – 1554 osoby – z Wołomina. W tym czasie bezrobotnych zamieszkujących gminę Tłuszcz było 708. Jak te liczby przekładają się na stopę bezrobocia, a więc procentowo wyrażony udział osób bezrobotnych w ogóle aktywnych zawodowo mieszkańców?

Wedle danych Głównego Urzędu Statystycznego w październiku stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 8,1%. Dla porównania średnia dla województwa to 5,1%, a dla Polski 6,1%.

Instytucją rynku pracy w powiecie jest PUP w Wołominie:

 • Powiatowy Urząd Pracy – Wołomin
  05-200 Wołomin, ul. Warszawska 5a

Urząd obsługuje mieszkańców 5 gmin: Kobyłki, Poświętne, Wołomin, Ząbki i Zielonka.

PUP ma także filie:

 • Filia PUP w Radzyminie
  05-250 Radzymin, ul. Komunalna 8A

obsługuje trzy gminy: Marki, Dąbrówka, Radzymin;

 • Filia PUP Tłuszcz
  05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10

obsługuje cztery gminy: Tłuszcz, Jadów, Klembów, Strachówka.