Pracownik w Wydziale Rynków i Instrumentów Finansowych

Narodowy Bank Polski

Warszawa

51 dni temu

Narodowy Bank Polski

Departament Stabilności Finansowej

poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Rynków i Instrumentów Finansowych

(umowa na zastępstwo)


Do głównych zadań pracowników należeć będzie:

 • przygotowywanie materiałów analitycznych w zakresie problematyki systemu finansowego, w tym materiałów dla przedstawicieli NBP w organizacjach krajowych i instytucjach międzynarodowych,
 • opiniowanie projektów ustaw oraz wykonawczych aktów prawnych, regulujących funkcjonowanie krajowych rynków finansowych i ich infrastruktury,
 • monitorowanie inicjatyw europejskich w zakresie systemu finansowego oraz opiniowanie projektów aktów prawnych UE i materiałów analitycznych dotyczących tej tematyki,
 • współudział w tworzeniu raportów i innych publikacji analitycznych NBP.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub ostatni rok studiów zakresie finansów, ekonomii lub dziedzin pokrewnych,
 • płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (w tym terminologii biznesowo-finansowej),
 • bardzo dobra znajomość programów MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza na temat funkcjonowania rynków finansowych i ich infrastruktury,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • komunikatywność, łatwość wyrażania myśli w mowie i piśmie,
 • samodzielność, odpowiedzialność i zdolność do pracy pod presją czasu.

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe w pracy analitycznej,
 • podstawowa wiedza z rachunkowości, ekonometrii, statystyki i prawa,
 • znajomość krajowych i europejskich aktów prawnych dotyczących rynków finansowych,
 • posiadanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego.
Specjalista do spraw oceny ryzyka jest pracownikiem wyspecjalizowanym w analizowaniu i porównywaniu potencjalnego ryzyka, związanego z realizacją danego projektu, finalizacją transakcji lub wdrożeniem produktu czy usługi na rynek. Specjalista opracowuje w odniesieniu do każdego przypadku ekspertyzę, w której zawiera prognozę niesionego za sobą ryzyka finansowego. Specjalista do spraw oceny ryzyka bierze czynny udział w ...
Praca Specjalista ds. Oceny Ryzyka