Pracownik w Wydziale Wartości Kolekcjonerskich

Narodowy Bank Polski

Warszawa

52 dni temu

Narodowy Bank Polski

Departament Emisyjno-Skarbcowy

poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Wartości Kolekcjonerskich


Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • planowanie, organizowanie i realizowanie prac związanych z projektowaniem monet kolekcjonerskich i okolicznościowych oraz banknotów kolekcjonerskich,
 • współpraca z projektantami oraz konsultantami merytorycznymi monet kolekcjonerskich i okolicznościowych oraz banknotów kolekcjonerskich,
 • współpraca z producentami monet kolekcjonerskich i okolicznościowych oraz banknotów kolekcjonerskich w sprawach dotyczących zakresu kompetencji Wydziału,
 • opracowywanie projektów umów i aneksów do umów z projektantami monet kolekcjonerskich i okolicznościowych oraz banknotów kolekcjonerskich, nadzór nad ich podpisywaniem i realizacją,
 • przygotowywanie merytoryczne kart produktów, a także informatorów/folderów dotyczących monet kolekcjonerskich i okolicznościowych oraz banknotów kolekcjonerskich,
 • przygotowywanie rocznych planów wydatków związanych z opracowywaniem monet kolekcjonerskich i okolicznościowych oraz banknotów kolekcjonerskich,
 • prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących monet kolekcjonerskich i okolicznościowych oraz banknotów kolekcjonerskich,
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady ds. numizmatycznych w zakresie kompetencji DES,
 • opracowywanie bieżącej informacji dla Dyrekcji Departamentu o postępie prac nad przygotowaniem monet kolekcjonerskich i okolicznościowych oraz banknotów kolekcjonerskich.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • praktyczna umiejętność przygotowywania pism urzędowych w języku polskim,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym w mowie i piśmie (prowadzenie korespondencji),
 • obsługa komputera (MS Office: Word, Excel, PowerPoint).

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, skrupulatność, systematyczność i terminowość,
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu prac projektowych, w tym prowadzeniu projektów kreatywnych (np. współpraca z agencjami reklamowymi, projektantami)
 • kreatywność, elastyczność, otwartość na zmiany,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, przejawianie inicjatywy i proponowanie udoskonaleń we własnym obszarze pracy.

Poznaj

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe.