Pracownik w Wydziale Wsparcia Zgodności
Narodowy Bank Polski
Warszawa
specjalista junior / mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
5 godz. temu

Narodowy Bank Polski

Departament Controllingu i Ryzyka Operacyjnego

poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Wsparcia Zgodności


Do głównych zadań pracownika/pracowników należeć będzie:

 • monitorowanie i aktywny udział w działaniach mających na celu sporządzanie odpowiedzi na zapytania instytucji finansowych w procesie KYC i due diligence w zakresie m. in.  MiFIDII, MiFIR, AML, przepisów prawa międzynarodowego,
 • wsparcie jednostek operacyjnych w procesie monitorowania list sankcyjnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • wsparcie jednostek organizacyjnych w projektach koordynowanych przez EBC w szczególności poprzez możliwość udziału w grupach roboczych,
 • wsparcie jednostek operacyjnych w procesie zarządzania ryzykiem braku zgodności, w tym w szczególności znajomość zagadnień dot. m.in. standardów etycznych, konfliktu interesów, AML, antykorupcji oraz udział w monitorowaniu tych zagadnień w skali Banku, bieżąca ocena adekwatności istniejących w Banku regulacji dotyczących zgodności w odniesieniu do obowiązków wynikających z przepisów prawa, w zakresie właściwości Wydziału,
 • udział w projektowaniu rozwiązań, narzędzi identyfikowania zagrożeń związanych z brakiem zgodności,
 • przygotowywanie analiz i raportów dotyczących zarządzania ryzykiem braku zgodności,
 • opracowywanie, aktualizacja i opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych,
 • analiza i opiniowanie projektów aktów prawnych prawa krajowego oraz międzynarodowych dokumentów przekazywanych do NBP w ramach ESBC,
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa krajowego, Unii Europejskiej oraz standardów rynkowych, które dotyczą działalności banków centralnych oraz rynku finansowego i ocena wpływu zmian przepisów na prowadzoną działalność,
 • weryfikacja i przegląd wewnętrznych regulacji Banku pod kątem ryzyka braku zgodności,
 • udzielanie innym jednostkom Banku wsparcia merytorycznego w zakresie właściwości Wydziału,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie m.in. standardów postępowania.

Wymagania wobec kandydatów:

 • bardzo dobra znajomość regulacji prawnych związanych z zarządzaniem zgodnością w instytucji finansowej, w szczególności dotyczących rynków kapitałowych i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne,

 • min. 3-letnia praktyka zawodowa w instytucji finansowej w obszarze związanym ze zgodnością oraz doświadczenie w zakresie pracy analitycznej oraz w pracy z narzędziami do obsługi list sankcyjnych w obszarze związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub w obszarze audytu w firmie świadczącej usługi finansowe,

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel, Word, Power Point,

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

 • duże zaangażowanie w realizację zadań i poczucie odpowiedzialności za efekty własnej pracy,

 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielnego wnioskowania oraz wychodzenia z inicjatywą w zakresie poszukiwania i opracowywania rozwiązań,

 • zdolność pracy pod presją czasu,

 • wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,

 • otwartość na zmiany.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość obsługi SWIFT,
 • doświadczenie w zakresie Compliance Due Diligence.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia
30 stycznia 2022 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod linkiem:

 APLIKUJ TERAZ 

 

 

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych.O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Aplikuj teraz

Poznaj

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe.

Podobne oferty