Programista

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Poznań

303 dni temu

Urząd Statystyczny w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Programista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 11681

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy. Praca wewnątrz pomieszczenia, lekka z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji. Opracowywanie dokumentów, prace analityczno-koncepcyjne i biurowo-kancelaryjne. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów). Reprezentowanie Urzędu poza siedzibą, udział w seminariach, warsztatach i konferencjach, wyjazdy służbowe.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy znajduje się w należącym do Urzędu Statystycznego 5-kondygnacyjnym budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 27/29 w Poznaniu. Budynek stanowi obiekt administracji publicznej. W obrębie wszystkich kondygnacji znajdują się pomieszczenia biurowe, sanitarne, socjalne i pomocnicze. W obiekcie wydzielone są strefy ograniczonego dostępu. Pod względem organizacyjno-technicznym i użytkowym budynek jest w pełni dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • obsługa istniejących baz danych oraz udział w pracach związanych z tworzeniem nowych baz danych, zgodnie ze specjalizacją urzędu
 • udział w pracach badawczych mających na celu poszukiwanie nowych rozwiązań dotyczących pozyskiwania, przetwarzania oraz wykorzystania danych statystyki krótkookresowej
 • prowadzenie prac projektowo-programistycznych dotyczących systemów pozyskiwania, przetwarzania oraz gromadzenia danych z zakresu statystyki krótkookresowej, uwzględniających nowoczesne rozwiązania i technologie
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i udzielanie wyjaśnień związanych z funkcjonalnościami systemu przetwarzania danych, inicjowanie i prowadzenie prac doskonalących istniejący system

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość nowych technologii informatycznych i języków programowania (np. C#, ASP.NET WebAPI)
 • podstawowa umiejętność tworzenia zapytań SQL
 • praktyczna znajomość wybranych silników RDBMS
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z budową relacyjnych baz danych oraz z hurtowniami danych
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • współpraca
 • komunikacja interpersonalna
 • komunikacja pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu kontroli wersji
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • myślenie analityczne
 • kreatywność

Poznaj stanowisko: Programista .NET

.NET jest skrótem od .NET Framework, czyli platformy programistycznej, pochodzącej od Microsoftu, bezpośrednio nie będącej uzależnioną od konkretnego języka programowania. .NET Framework jest technologią, która ma na celu efektywne zarządzanie elementami systemu. Tworzenie aplikacji w .NET Framework odbywa się między innymi przy pomocy języków C# lub C++. Programista, jako osoba zajmująca się projektowaniem i ...
Programista .NET Praca Programista .NET

Rekrutują z Praca.pl