Project Manager – Kierownik Projektu

Exorigo-Upos sp. z o.o.

Warszawa

1 dzień temu

Project Manager – Kierownik Projektu
Miejsce pracy: Warszawa
Twoje zadania to:
 • kompleksowe prowadzenie projektów informatycznych od momentu zdefiniowania, poprzez monitorowanie przebiegu, aż do etapu zakończenia i przekazania do klienta
 • określanie celów dla zespołu projektowego, zapewnienie sprawnej komunikacji w zespole projektowym
 • monitorowanie harmonogramu, budżetu, jakości prowadzonego projektu
 • zarządzanie ryzykiem projektowym
 • raportowanie postępu prac projektowych oraz prowadzenie dokumentacji projektowej
 • monitorowanie poszczególnych etapów produkcji oraz doradzanie przy tworzeniu procedur i instrukcji gwarantujących zapewnienie jakości prowadzonych projektów
 • formułowanie opinii, podpowiedzi i konsultacji w oparciu o wiedzę ekspercką
Nasze wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (preferowane informatyczne lub pokrewne)
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku, w pracy w obszarze zarządzania projektami (Project Management)
 • Znajomość metodyk / wzorców / dobrych praktyk w obszarze zarządzania projektami
 • Duża samodzielność, odpowiedzialność oraz nastawienie na rozwiązywanie problemów, doskonałe zdolności organizacyjne i współpracy z ludźmi
 • Entuzjazm, zainteresowanie i motywacja do rozwoju w zakresie zarządzania projektami
 • Otwartość na nowe rozwiązania, elastyczności w działaniu
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne: komunikacji, współpracy, adaptacji
 • Swobodne posługiwanie się językiem angielskim: biznesowym i technicznym
Mile widziane/Dodatkowe atuty:
 • Doświadczenie w realizacji projektów informatycznych
 • Znajomość metodyk  PMI, Prince, Scrum, Kanban, inne
Oferujemy:
 • Odpowiednie wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia
 • Atrakcyjne technologicznie projekty prowadzenie dla uznanych firm polskich i zagranicznych
 • Możliwość rozwoju we współpracy z najwyższej klasy ekspertami, dzielenia się wiedzą w ramach naszych wewnętrznych centrów kompetencji
 • Stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z benefitami
 • Samodzielność – osoby ceniące samorozwój przy odpowiednim wsparciu kadry menedżerskiej mają możliwość wpływu na sposób wykonywania pracy (proces developmentu, proces zarządzania projektem)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku:

 

 Aplikuj 

 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są wspólnie następujące Spółki:

Exorigo-Upos S.A., adres siedziby: Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, KRS: 0000428347, NIP: 5252535950, REGON: 146251737;
FINTURE Sp. z o.o., adres siedziby: Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, KRS: 0000635131, NIP: 5272778791, REGON: 365340724;
FINTURE AI Sp. z o.o., adres siedziby: Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, KRS: 0000785939, NIP: 5252789627, REGON: 383352469;

dalej łącznie zwanymi Współadministratorami.

Współadministratorzy wyznaczyli wspólnego Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan mogą się skontaktować drogą elektroniczną na adres: ochronadanych@exorigo-upos.pl, lub pisemnie na adres Współadministratorów (z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji, na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych w zakresie określonym w Art. 221 przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe i stanowi warunek wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Przekazanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Ma Pani/Pan prawo do sprostowania swoich danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz uzyskania od administratora dostępu do ich treści. W dowolnym momencie może Pani/Pan zgłosić administratorowi chęć ograniczenia przetwarzania danych, ich przeniesienia lub wnieść o ich usunięcie. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W ramach umowy o współadministrowanie, Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności:
za wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 jest odpowiedzialna Spółka Exorigo-Upos S.A.;
za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wykonywania przez Panią/Pana przysługujących praw jest odpowiedzialny Exorigo-Upos S.A. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec pozostałych Współadministratorów, tj. FINTURE Sp. z o.o. oraz FINTURE.AI Sp. z o.o. którzy przekażą Pani/Pana żądanie Exorigo-Upos S.A., w celu zrealizowania Pani/Pana żądania.

Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku Pani/Pana dane zostaną usunięte po upływie 5 lat.

Poznaj

Exorigo-Upos S.A.

Poznaj stanowisko: Kierownik Projektu 
Kierownik projektu jest to osoba najbardziej odpowiedzialna za powstanie i efekt końcowy wyznaczonego projektu, czyli planuje, harmonogramuje, dba o realizację i kontroluje zadania potrzebne do osiągnięcia ostatecznego celu projektu. Warto podkreślić, iż zakres obowiązków tego pracownika w głównej mierze zależy od projektu, m.in. jest to.: zarządzanie projektem, od pomysłu do gotowego produktu, zarządzanie zespołem ...
Praca Kierownik Projektu