Protokolant sądowy

SĄD REJONOWY W WIELICZCE

Wieliczka

2 dni temu

Sąd Rejonowy w Wieliczce poszukuje osób do zatrudnienia w ramach umów na zastępstwo na stanowisko protokolanta sądowego.


Zakres obowiązków obejmuje: protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, przygotowanie wokand na posiedzenia (dołączanie dowodów doręczenia, sporządzanie wokand), rozpisywanie spraw, wypisywanie oraz wysyłanie wezwań i zawiadomień do stron, pełnomocników, biegłych i świadków, zakładanie akt zastępczych, przepisywanie orzeczeń, uzasadnień i wysyłanie ich stronom postępowania lub ich pełnomocnikom, wysyłanie prawomocnych orzeczeń do stron i urzędów oraz odpisów pism procesowych, sporządzanie zarządzeń wypłaty dla biegłych i adwokatów, wprowadzanie danych z akt do systemu komputerowego.


Na chwilę obecną poszukujemy pracowników na pełny etat.

 

 

Wymagania: wykształcenie średnie wraz ze zdanym egzaminem maturalnym oraz obsługa komputera, pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 347-30-00 Podanie adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Wieliczce, CV, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prosimy przesyłać na adres email: administracja@wieliczka.sr.gov.pl lub składać osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25.


W przypadku, wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych w sytuacji poszukiwania kandydatów do zawarcia umów na zastępstwo, należy złożyć dodatkowe oświadczenie.

 

Oświadczenie przetwarzania danych do tej rekrutacji.

Oświadczenie przetwarzania danych do przyszłych rekrutacji.

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych