Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Radca prawny
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Olsztyn
59 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 97956

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca biurowa w siedzibie Urzędu;

 • Kontakt z klientem zewnętrznym;

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;

 • Zagrożenie korupcją.

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe;

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

 • 8-godzinny czas pracy przez 5 dni w tygodniu;

 • Praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji;

 • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Udziela wyjaśnień i wydaje opinie prawne w celu prawidłowego stosowania przepisów prawa.
 • Występuje w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi w celu reprezentowania Dyrektora Izby i naczelników podległych urzędów.
 • Sporządza pisma procesowe w celu załatwienia sprawy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego;
 • Umiejętność argumentowania;
 • Komunikatywność;
 • Znajomość prawa podatkowego, finansowego, zamówień publicznych, egzekucyjnego, karnego, pracy i cywilnego;
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty