Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Radca prawny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
Kartuzy
specjalista (mid)
78 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Kartuzy
Ogłoszenie o naborze Nr 102306

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania
zadań:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca biurowa przy komputerze.

 • Umiejscowienie stanowiska pracy wymaga przemieszczania się pomiędzy pokojami oraz parterem i piętrem budynku

 • Występują kontakty bezpośrednie i pośrednie (w tym telefonicznymi) z klientami zewnętrznymi oraz delegacje służbowe.

 • Praca wiąże się z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku jednopiętrowym.

 • Dojścia i dojazdy utwardzone.

 • Budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak windy) dla osób ze stopniem niepełnosprawności (dysfunkcją ruchową) brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.
 • Opracowywanie i opiniowanie pod względem prawnym zarządzeń, uchwał i regulaminów.
 • Informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kartuzach i pracowników Inspektoratu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności jednostki oraz udzielanie instruktażu i prowadzenie szkolenia w powyższym zakresie.
 • Informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kartuzach o o uchybieniach w działalności Inspektoratu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.
 • Opiniowanie projektów decyzji i innych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w administracji.
 • Opracowywanie wniosków o ukaranie w sprawach wykroczeń oraz stosownie do potrzeb wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami.
 • Przygotowywanie spraw związanych z prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszeniem i popieraniem oskarżenia w postępowaniu uproszczonym przed sądem.
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika Inspektoratu w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym, administracyjnym oraz przed organami egzekucyjnymi.
 • Nadzór prawny nad egzekucją należności.
 • Opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz w sprawach lezących w zakresie zadań radcy prawnego Inspektoratu.
 • Opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego.
 • Udzielanie wskazówek co do sposobu zbierania materiałów i zabezpieczenia dowodów oraz roszczeń Inspektoratu w postępowaniu karnym i cywilnym.
 • Wykonywanie innych czynności z polecenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kartuzach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wykształcenie wyższe prawnicze oraz wpis na listę radców prawnych

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zawodzie radcy prawnego, w tym minimum 2-letni staż w zakresie świadczenia obsługi prawnej w organach inspekcji weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty