Oferty Tygodnia

Praca Kościerzyna Najnowsze oferty pracy: 18

Praca POMORSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Kościerzynie

Kościerzyna (pomorskie) – podstawowe dane

Kościerzyna jest stolicą powiatu kościerskiego i jego jedynym ośrodkiem miejskim. W powiecie znajdują się ponadto gminy wiejskie: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa. Powiat rozciąga się na powierzchni 1166 kilometrów kwadratowych, a jego populacja wynosi 72,7 tys. mieszkańców. 

Kościerzyna z kolei zajmuje powierzchnię 15,83 kilometra kwadratowego. Liczba jej mieszkańców to 23,7 tys. osób. Obowiązują tu numer kierunkowy (+48) 58 oraz kody pocztowe 83-400 i 83-401. Samochody z powiatu kościerskiego można rozpoznać po literach GKS na tablicach rejestracyjnych. 

Siedziby władz samorządowych:

 • Urząd Miasta Kościerzyna
  Adres: ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna
  Telefon: 58 680 23 00
 • Urząd Gminy Kościerzyna
  Adres: ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna
  Telefon: 58 686 59 80
 • Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
  Adres: ul. 3 Maja 9C, 83-400 Kościerzyna
  Telefon: 58 680 18 40

Miasteczko stanowi węzeł komunikacyjny. Jego obwodnicę tworzy droga krajowa nr 20. Zapewnia ona bezpośrednie połączenie np. z Trójmiastem, Bytowem, Drawskiem Pomorskim i Stargardem. Na infrastrukturę drogową Kościerzyny składają się też droga wojewódzka nr 214 i trasy lokalne. 

Kościerzyna – firmy w liczbach

Kościerzyna stanowi ważny ośrodek gospodarczy w regionie. Rozwijane są tu handel, usługi, turystyka, a także przemysł – np. meblowy, rolno-spożywczy, tworzyw sztucznych, energetyczny, elektroniczny, elementów budowlanych. 

Zgodnie z rejestrem REGON (GUS, stan na koniec stycznia 2021 r.) w Kościerzynie prowadzi działalność 2715 podmiotów gospodarki narodowej. Są one różnej wielkości:

 • 1 deklaruje zatrudnienie co najmniej 1000 pracowników,
 • 23 tworzy 50-249 miejsc pracy, 
 • 87 ma stan zatrudnienia rzędu 10-49 osób, 
 • 2604 to jednoosobowe działalności bądź podmioty tworzące do 9 miejsc pracy. 

Czym zajmują się kościerskie firmy? Najczęściej wskazywane sekcje PKD podmiotów gospodarczych to:

 • budownictwo – 19,7% ogółu jednostek,
 • handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 18,3%, 
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 7,7%, 
 • transport i gospodarka magazynowa – 7,6%, 
 • przetwórstwo przemysłowe – 7,4%.

Kościerzyna (pomorskie) – praca od zaraz

Czy trudno o pracę w Kościerzynie, powiecie kościerskim? Stopa bezrobocia w powiecie w styczniu 2021 r. wynosiła 8,1% (źródło: GUS), przewyższała zatem średnią wojewódzką (6,2%) i krajową (6,5%). W tym czasie w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie znajdowało się około 2,2 tys. osób bezrobotnych. 

Do kogo zatem często kierowane są oferty pracy w tej części Pomorza? Na to pytanie pomaga odpowiedzieć na przykład Barometr zawodów, ogólnopolskie badanie zapotrzebowania na rynkach pracy w całej Polsce, wykonywane na zlecenie resortu pracy. W 2021 r. w powiecie kościerskim wskazano największy deficyt kierowców ciężarówek. Lista profesji deficytowych jest jednak znacznie dłuższa. Braki kadrowe dotyczą na przykład gastronomii, opieki zdrowotnej, produkcji przemysłowej różnych branż, księgowości czy budownictwa.