Oferty Tygodnia

Praca Kościerzyna Najnowsze oferty pracy: 16

Praca POMORSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Kościerzynie

Kościerzyna – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Kościerzyna jest stolicą powiatu kościerskiego i jego jedynym ośrodkiem miejskim. W powiecie znajdują się ponadto gminy wiejskie: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa. Powiat rozciąga się na powierzchni 1166 kilometrów kwadratowych, a jego populacja wynosi 72,7 tys. mieszkańców. 

Kościerzyna z kolei zajmuje powierzchnię 15,83 kilometra kwadratowego. Liczba jej mieszkańców to 23,7 tys. osób. Obowiązują tu numer kierunkowy (+48) 58 oraz kody pocztowe 83-400 i 83-401. Samochody z powiatu kościerskiego można rozpoznać po literach GKS na tablicach rejestracyjnych. 

Siedziby władz samorządowych:

 • Urząd Miasta Kościerzyna
  Adres: ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna
  Telefon: 58 680 23 00
 • Urząd Gminy Kościerzyna
  Adres: ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna
  Telefon: 58 686 59 80
 • Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
  Adres: ul. 3 Maja 9C, 83-400 Kościerzyna
  Telefon: 58 680 18 40

Miasteczko stanowi węzeł komunikacyjny. Jego obwodnicę tworzy droga krajowa nr 20. Zapewnia ona bezpośrednie połączenie np. z Trójmiastem, Bytowem, Drawskiem Pomorskim i Stargardem. Na infrastrukturę drogową Kościerzyny składają się też droga wojewódzka nr 214 i trasy lokalne. 

Rynek pracy, oferty pracy – Kościerzyna

Kościerzyna stanowi ważny ośrodek gospodarczy w regionie. Rozwijane są tu handel, usługi, turystyka, a także przemysł – np. meblowy, rolno-spożywczy, tworzyw sztucznych, energetyczny, elektroniczny, elementów budowlanych. 

Zgodnie z rejestrem REGON (GUS, stan na koniec stycznia 2021 r.) w Kościerzynie prowadzi działalność 2715 podmiotów gospodarki narodowej. Są one różnej wielkości:

 • 1 deklaruje zatrudnienie co najmniej 1000 pracowników,
 • 23 tworzy 50-249 miejsc pracy, 
 • 87 ma stan zatrudnienia rzędu 10-49 osób, 
 • 2604 to jednoosobowe działalności bądź podmioty tworzące do 9 miejsc pracy. 

Czym zajmują się kościerskie firmy? Najczęściej wskazywane sekcje PKD podmiotów gospodarczych to:

 • budownictwo – 19,7% ogółu jednostek,
 • handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 18,3%, 
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 7,7%, 
 • transport i gospodarka magazynowa – 7,6%, 
 • przetwórstwo przemysłowe – 7,4%.

Czy trudno o pracę w Kościerzynie, powiecie kościerskim? Stopa bezrobocia w powiecie w styczniu 2021 r. wynosiła 8,1% (źródło: GUS), przewyższała zatem średnią wojewódzką (6,2%) i krajową (6,5%). W tym czasie w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie znajdowało się około 2,2 tys. osób bezrobotnych. 

Do kogo zatem często kierowane są oferty pracy w tej części Pomorza? Na to pytanie pomaga odpowiedzieć na przykład Barometr zawodów, ogólnopolskie badanie zapotrzebowania na rynkach pracy w całej Polsce, wykonywane na zlecenie resortu pracy. W 2021 r. w powiecie kościerskim wskazano największy deficyt kierowców ciężarówek. Lista profesji deficytowych jest jednak znacznie dłuższa. Braki kadrowe dotyczą na przykład gastronomii, opieki zdrowotnej, produkcji przemysłowej różnych branż, księgowości czy budownictwa. 

PUP Kościerzyna

 • Adres: ul. Tkaczyka 1, 83-400 Kościerzyna
  E-mail: gdko@praca.gov.pl
  Telefon: 58 680 20 50, 58 686 58 88