Referendarz w Departamencie Rozwoju Analiz

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Warszawa

5 dni temu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie o naborze nr 62418 z dnia 13 marca 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz
w Departamencie Rozwoju Analiz

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Udział w instalacji, konfiguracji i codziennej administracji środowiskami bazodanowymi UOKiK.
 • Dbanie o spójność danych i poprawność procesów zasilania danymi.
 • Wspieranie procesów monitorowania komponentów i efektywności działania baz danych.
 • Dbanie o procesy backup/restore.
 • Udział w diagnozowaniu i rozwiązywaniu występujących incydentów i problemów wydajnościowych.
 • Udzielanie wsparcia z zakresu funkcjonowania i rozwoju baz danych innym komórkom Urzędu.

WARUNKI PRACY: Nowo utworzone stanowisko pracy w związku z kompetencjami Prezesa UOKiK wynikającymi z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Praca w pokoju na 6 piętrze budynku.

Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu znajomości relacyjnych baz danych, znajomości języka PL/SQL na poziomie niezbędnym do administrowania bazą danych, znajomości języka zapytań SQL, umiejętności diagnozowania problemów wydajnościowych i optymalizacja codziennych procesów.
 • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w obszarze administrowania lub pracy z bazami danych.
 • Posiadane kompetencje: kreatywność, współpraca.
 • Język angielski na poziomie B2.
Specjalista do spraw ryzyka i analiz jest jednym z członków zespołu, powołanego do realizowania polityki zarządzania ryzykiem w banku lub instytucji finansowej. Specjalista na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia analizuje planowane przedsięwzięcia pod kątem zminimalizowania potencjalnego ryzyka finansowego, z nim związanego. Specjaliści do spraw ryzyka i analiz opracowują wewnętrzne regulacje i procedury, mające zapewnić ...
Praca Specjalista ds. Ryzyka i Analiz