Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Referendarz

Komenda Główna Policji w Warszawie

Warszawa

344 dni temu

Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 11018

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- w budynku znajduje się winda, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • realizacja zaopatrzenia centralnego w paliwa oraz systematyczne monitorowanie i raportowanie o funkcjonowaniu systemu,
 • opracowywanie bieżących informacji, analiz i sprawozdań z zakresu funkcjonowania policyjnych stacji paliw oraz gospodarki materiałami pędnymi i smarami,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia postępowań przetargowych, uczestnictwo w pracach komisji przetargowych,
 • opracowywanie, negocjowanie, koordynowanie, nadzorowanie realizacji i rozliczania umów oraz dokonywanie odbiorów sprzętu transportowego,
 • opracowywanie i uaktualnianie przy współpracy z przyszłymi użytkownikami specyfikacji technicznych na zakupywany sprzęt transportowy (w szczególności w zakresie sprzętu pływającego),
 • monitorowanie rynku motoryzacyjnego w szczególności w zakresie nowoczesnych łodzi motorowych i dostępnych rozwiązań technicznych oraz możliwości ich zastosowania w policyjnym sprzęcie transportowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
 • przeszkolenie z zakresu Prawa zamówień publicznych,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość obowiązujących przepisów i procedur z zakresu gospodarki transportowej,
 • obsługa komputera w zakresie oprogramowania Word, Excel,
 • łatwość komunikacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (654)
Wałbrzych (41)
Legnica (61)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (115)
Toruń (85)
Lubelskie:
Lublin (107)
Chełm (16)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (851)
Tarnów (35)
Nowy Sącz (27)
Mazowieckie:
Warszawa (1650)
Radom (54)
Płock (29)
Opolskie:
Opole (108)
Nysa (10)
Podkarpackie:
Rzeszów (84)
Przemyśl (17)
Podlaskie:
Białystok (89)
Suwałki (18)
Łomża (10)
Pomorskie:
Gdańsk (301)
Gdynia (119)
Słupsk (34)
Śląskie:
Katowice (417)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (87)
Elbląg (30)
Ełk (8)
Wielkopolskie:
Poznań (533)
Kalisz (28)
Konin (23)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (217)
Koszalin (41)
Kołobrzeg (17)
Auchan (115)
Tesco (225)
UBS (2)
OBI (10)
PKP (18)
STRABAG (15)
ABB (57)
Accenture (147)
Luxoft (159)
PKO BP (311)
KPMG (34)
T-Mobile (0)
IKEA (3)

Rekrutują z Praca.pl