Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Referendarz

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa

245 dni temu

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 17983

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek jest klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji o niskim stopniu skomplikowania w celu ochrony praw indywidualnych pasażerów w transporcie lotniczym;
 • Udzielanie informacji zainteresowanym na temat przepisów prawa dotyczących ochrony praw pasażerów w transporcie lotniczym celem podniesienia wiedzy pasażerów co do możliwości dochodzenia swych praw – pisemnie, telefonicznie oraz drogą elektroniczną;
 • Sporządzanie statystyk dotyczących spraw rozpatrywanych w komórce w celu zapewnienia aktualnych i rzetelnych informacji związanych z ochroną praw pasażerów;
 • Współpraca z organami administracji publicznej, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami lotnictwa cywilnego celem wspólnej realizacji spraw, wzajemnej wymiany doświadczeń i spostrzeżeń;
 • Udział w przygotowywaniu i przetwarzaniu informacji publicznej podlegającej udostępnieniu w celu zapewnienia Prezesowi ULC rzetelnego wywiązania się z obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów wspólnotowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów z zakresu ochrony praw pasażerów w lotnictwie cywilnym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość środowiska Microsoft Office
 • Kompetencje behawioralne: zorientowanie na osiąganie celów, rzetelność i terminowość, doskonalenie zawodowe, skuteczna komunikacja, umiejętność współpracy, umiejętności analityczne, pozytywne podejście do klienta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość innego języka obcego UE na poziomie komunikatywnym

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (805)
Wałbrzych (54)
Legnica (66)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (175)
Toruń (93)
Lubelskie:
Lublin (127)
Chełm (19)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (841)
Tarnów (44)
Nowy Sącz (38)
Mazowieckie:
Warszawa (1766)
Radom (68)
Płock (40)
Opolskie:
Opole (120)
Nysa (21)
Podkarpackie:
Rzeszów (79)
Przemyśl (27)
Podlaskie:
Białystok (101)
Suwałki (38)
Łomża (26)
Pomorskie:
Gdańsk (405)
Gdynia (163)
Słupsk (47)
Śląskie:
Katowice (479)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (98)
Elbląg (51)
Ełk (14)
Wielkopolskie:
Poznań (504)
Kalisz (46)
Konin (37)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (268)
Koszalin (54)
Kołobrzeg (21)
Auchan (137)
Tesco (501)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (23)
STRABAG (9)
ABB (90)
Accenture (253)
Luxoft (178)
PKO BP (369)
KPMG (37)
Orange (19)
IKEA (3)
Budimex (27)

Rekrutują z Praca.pl