Referendarz

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie

Warszawa

108 dni temu

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 19685

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• winda w budynku „A”, „B” i „C” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
• brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych.
Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
• permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • Uczestniczenie w opracowywaniu (w tym we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi resortu i organami) projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego oraz uczestniczenie w procesie ich uzgodnień i konsultacji
 • Przygotowywanie wstępnych opinii odnośnie zagadnień prawnych celem opracowania stanowisk Ministra Infrastruktury i Budownictwa w odniesieniu do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych przygotowanych przez inne resorty
 • Przygotowywanie wstępnych projektów opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ ocen związanych ze stosowaniem procesu inwestycyjno – budowlanego
 • Udział w realizacji zadań w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności w zakresie tworzenia opisów przedmiotów zamówienia na potrzeby zamówień publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów z zakresu legislacji, w tym m.in. regulujących tryb pracy Rady Ministrów
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent

  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Referent Praca Referent

  Rekrutują z Praca.pl