Referendarz

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Warszawa

46 dni temu

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 66842

Warunki pracy

Naszym pracownikom oferujemy:
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u elastycznego pracodawcy,
- przyjazne i otwarte na pracowników z niepełnosprawnościami środowisko pracy,
- pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej,
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe,
- w uzasadnionych przypadkach możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
- możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń zewnętrznych i w ramach rozbudowanego systemu szkoleń wewnętrznych, możliwość częściowej refundacji kosztów dokształcania,
- możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką,
- możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i programu sportowo-rekreacyjnego (Multisport),
- możliwość korzystania z pakietu socjalnego (dofinansowanie wypoczynku, zapomogi, pożyczki mieszkaniowe oraz świadczenia okolicznościowe, np.: imprezy mikołajkowe, „becikowe”, bilety do kina, bony na zakupy).

Praca administracyjno-biurowa.
Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.
Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Opiniowanie dokumentacji przebiegu weryfikacji WE w celu wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego oraz świadectwa dopuszczenia typu, w tym w odniesieniu do inwestycji współfinansowanych ze środków UE.
 • Opiniowanie dokumentacji opisującej projekt inwestycji w celu wydania rozstrzygnięcia w zakresie stwierdzenia czy w związku z planowanym zakresem prac niezbędne jest uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemów strukturalnych po modernizacji, głównie realizowanych w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków UE.
 • Monitorowanie ogłaszanych przez zarządców infrastruktury przetargów oraz analizowanie dokumentacji przetargowej pod kątem zgodności z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności.
 • Udział w kontrolach wykonawców inwestycji infrastrukturalnych, producentów i jednostek oceniających zgodność.
 • Przygotowywanie projektów informacji w zakresie unijnych i krajowych wymagań dotyczących infrastruktury kolejowej w odniesieniu do inwestycji współfinansowanych ze środków UE.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość zagadnień związanych z interoperacyjnością infrastruktury kolejowej
 • umiejętność komunikacji
 • myślenie analityczne
 • umiejętność obsługi komputera (w szczególności edytora tekstu)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent