Referendarz

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Warszawa

31 dni temu

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73436

Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Bada zgodność strategii i programów – analizuje wdrażanie programów pod kątem realizacji strategii
 • Monitoruje wdrażanie strategii i programów (np. operacyjnego, pomocowego, krajowego, wieloletniego itp.) – sporządza/weryfikuje analizy materiałów i opracowań związanych z bieżącym monitoringiem
 • Zarządza rezerwami celowymi/subwencją ogólną przeznaczonymi na finansowanie wydatków – sporządza/weryfikuje sprawozdania i informacje z wykorzystania środków
 • Prowadzi analizy m.in. społeczno-gospodarcze i terytorialne, finansowo-ekonomiczne, zarządczo-organizacyjne na potrzeby przygotowania i realizacji koncepcji/ programów/ projektów, na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/ polityk, na potrzeby usprawnienia funkcjonowania systemu wdrażania
 • Przygotowuje materiały informacyjne, publikacje i materiały promocyjne
 • Organizuje spotkania i wydarzenia krajowe/międzynarodowe Ministerstwa – odpowiada za przygotowanie merytoryczne (np. opracowuje prezentacje, materiały informacyjne, publikacje) oraz przygotowuje/uzgadnia dokumenty podsumowujące

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji, monitorowania bądź rozliczania projektów lub prowadzenia badań ewaluacyjnych/analiz społeczno-ekonomicznych lub wdrażania funduszy UE lub public relations
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i jego relacji z organami administracji państwowej
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office: Word, Excel, Power Point
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent 
  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Praca Referent