Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Referendarz
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Warszawa
68 dni temu
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114166

Warunki pracy

Departament Polityki Lekowej i Farmacji mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter;
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;
praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych oraz krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi;

Zakres zadań

 • Analizuje i ocenia dokumentację dołączaną do wniosków refundacyjnych dotyczących innowacyjnych technologii lekowych oraz technologii istotnych klinicznie a także innych produktów pod kątem formalno-prawnym, w tym opracowuje karty formalno-prawne.
 • Przygotowuje projekty decyzji oraz innych rodzajów rozstrzygnięć administracyjnych dla Ministra Zdrowia z zakresu procedury i postępowania refundacyjnego.
 • Przygotowuje dokumentacje spraw sądowo-administracyjnych i projektów odpowiedzi na skargi kierowane do sądów administracyjnych na decyzje Ministra Zdrowia.
 • Bierze udział w prowadzeniu bazy rozstrzygnięć Ministra Zdrowia wydawanych w ramach procedury i postępowania refundacyjnego, w zakresie poszczególnych etapów i terminów, prowadzonych spraw, w tym przygotowywanie analiz i zestawień.
 • Udziela wyjaśnień, odpowiedzi na zapytania i skargi w zakresie należącym do kompetencji Wydziału Refundacyjnego.
 • Analizuje argumentację wnioskodawców w postępowaniach odwoławczych pod względem formalno-prawnym.
 • Wspomaga i prowadzi postępowania egzekucyjne w zakresie wierzytelności powstałych w związku z wydawaniem decyzji refundacyjnych i decyzji nakładających kary.
 • Analizuje wnioski o dostęp do informacji publicznej w zakresie właściwości wydziału oraz udziela odpowiedzi na te wnioski oraz przygotowuje decyzje o odmowie udzielenia tych informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie – prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Znajomość ustawy o Funduszu Medycznym
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera, środowiska Windows oraz pakietu MS Office (Word, Excel)
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność analitycznego i koncepcyjnego myślenia
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Podobne oferty