Referent prawno-administracyjny

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie

Legionowo

267 dni temu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny
Miejsce pracy: Legionowo
Ogłoszenie o naborze Nr 54862

Warunki pracy

- Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera,
- Obsługa interesantów,
- Praca w systemie ośmiogodzinnym jednozmianowym,
- Praca w terenie związana z działalnością kontrolną - możliwość występowania barier architektonicznych.

Zakres zadań

 • Działalność kontrolna w terenie w zakresie prowadzonych postępowań,
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień, odpowiedzi, wystąpień oraz innych pism w zakresie kompetencji PINB,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w organach Nadzoru Budowlanego bądź innych organach administracji publicznej
 • znajomość komputera
 • znajomość prawa budowlanego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,
 • znajomość pracy w administracji,
 • dobra organizacja pracy własnej,
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent