Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Referent prawny

Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Warszawa

270 dni temu

Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 14206

Warunki pracy

• telefoniczne kontakty z klientem zewnętrznym,
• zagrożenie korupcją,
• praca biurowa przy komputerze,
• miejsce pracy: V piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów,
• Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym,
• na każdym piętrze wynajmowanej przez Urząd powierzchni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
• w budynku jest 5 wind,
• wejście do budynku przez drzwi dwuskrzydłowe,
• budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • analiza wniosków o kontrolę i przygotowywanie projektów wystąpień do zamawiających z żądaniem udostępniania dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz udzielenia wyjaśnień w sprawach dot. przedmiotu kontroli lub postępowania wyjaśniającego,
 • analiza i ocena zgodności postępowań o udzielenie zamówienia z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przygotowywanie projektów protokołów kontroli, informacji o wynikach kontroli doraźnych (następczych i uprzednich) oraz zaleceń pokontrolnych i innych pism towarzyszących procesowi kontroli,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o wszczęcie kontroli,
 • udzielanie wyjaśnień w zakresie interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (infolinia),
 • przygotowywanie projektów wystąpień do właściwych instytucji oraz biegłych z wnioskami o wydanie opinii w przypadku, gdy ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych czynności kontrolnych wymaga wiadomości specjalnych oraz projektów wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z uzyskaniem opinii biegłego,
 • przygotowywanie projektów zawiadomień rzecznika dyscypliny finansów publicznych o stwierdzonych przypadkach naruszeń dyscypliny finansów publicznych oraz projektów wystąpień do instytucji nadzoru nad zamawiającymi oraz innych komórek Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość Prawa zamówień publicznych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w obszarze zamówień publicznych,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub hiszpańskiego lub włoskiego na poziomie B2.

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (694)
Wałbrzych (48)
Legnica (59)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (169)
Toruń (99)
Lubelskie:
Lublin (115)
Chełm (22)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (798)
Tarnów (42)
Nowy Sącz (32)
Mazowieckie:
Warszawa (1799)
Radom (73)
Płock (40)
Opolskie:
Opole (112)
Nysa (21)
Podkarpackie:
Rzeszów (86)
Przemyśl (18)
Podlaskie:
Białystok (102)
Suwałki (29)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (345)
Gdynia (147)
Słupsk (38)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (100)
Elbląg (31)
Ełk (10)
Wielkopolskie:
Poznań (540)
Kalisz (45)
Konin (35)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (276)
Koszalin (67)
Kołobrzeg (28)
Auchan (145)
Tesco (387)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (13)
STRABAG (14)
ABB (53)
Accenture (130)
Luxoft (174)
PKO BP (276)
KPMG (33)
Orange (12)
IKEA (5)
Budimex (34)

Rekrutują z Praca.pl