Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Referent / Specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń
Regionalna Izba Obrachunkowa
Warszawa, ul. Koszykowa 6a
3 500 - 4 500 zł brutto/mies.
specjalista (mid)
pełny etat
67 dni temu

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z siedzibą przy ul. Koszykowej 6a, 00-564 Warszawa

ogłasza nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie na stanowisko

Referent / Specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Koszykowa 6a

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

 • Liczba etatów: 2

Miejsce pracy:

 • RIO w Warszawie – ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa

Główne obowiązki:

 • analiza prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych
 • kontrola projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 • analiza i ewidencja uchwał/zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie oraz ukończone 18 lat życia
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • wykształcenie i doświadczenie zawodowe: na stanowisku Referenta:
 • wykształcenie średnie na stanowisku Specjalisty:
 • wykształcenie średnie oraz co najmniej 6 - letni staż pracy
 • wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 - letni staż pracy

Wymagania preferowane:

 • znajomość zagadnień i przepisów z obszaru księgowości budżetowej, finansów publicznych i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel) oraz poczty elektronicznej
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa
 • umiejętność szybkiego uczenia się oraz gotowości do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji, słuchania i wyciągania wniosków, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedzialność

PODPISZ OŚWIADCZENIA

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 • oświadczenia kandydata stanowiące załącznik do ogłoszenia

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i  kwalifikacji

Podobne oferty