Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Referent
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Zwoleń
59 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Zwoleń
Ogłoszenie o naborze Nr 77023

Warunki pracy

Warunki pracy spełniają wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca w budynku dwudnokondygnacyjnym. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Budynek częściowo przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych - parter.Posiada platformę dźwigową dla wózków inwalidzkich.Toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Zarządza ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikuje obszary zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych w celu jego zminimalizowania lub jego wyeliminowania.
 • Typuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postepowań podatkowych oraz sporządza plany kontroli w celu zapewnienia prawidłowego, efektywnego i terminowego egzekwowania obowiązków podatkowych.
 • Dokonuje czynności sprawdzających w celu weryfikacji danych oraz monitorowania prawidłowości dokonanych rozliczeń.
 • Bada zasadność zwrotu podatków w celu zapobieżenia ich wyłudzeń.
 • Przekazuje wnioski o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich w celu wymiany informacji z państwami Unii Europejskiej w zakresie prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych.
 • Realizuje zadania związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi w celu wymiany informacji z państwami Unii Europejskiej w zakresie prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych.
 • Analizuje informacje dostępne w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych w celu zapobiegania powstawania nadużyć i nieprawidłowości.
 • Na bieżąco obsługuje i analizuje informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) w celu weryfikacji prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Umiejętności analityczne
 • Gotowość do uczenia się
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe