Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Referent
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Gdynia
43 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 79646

Warunki pracy


 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca w siedzibie Urzędu z klientem zewnętrznym,
praca administracyjno-biurowa,
praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę • miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Budynek nie posiada windy ani toalety wyposażonej odpowiednio dla potrzeb osbó niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencje podatników, płatników.
 • Prowadzi postępowania w sprawach odmowy nadania NIP, uchylenia NIP z urzędu oraz unieważnienia NIP.
 • Prowadzi analizę ryzyka podmiotów rejestrujących się.
 • Wydaje potwierdzenia nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP) oraz udostępnia NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotu za pośrednictwem ePUAP lub innych środków komunikacji elektronicznej.
 • Gromadzi, przechowuje i aktualizuje dokumentacje związaną z nadaniem NIP.
 • Ewidencjonuje dane w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), rejestruje i wykreśla z rejestru podatników podatku VAT i podatników VAT UE.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Łatwość komunikacji
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe