Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Samodzielny specjalista ds. kadr i płac
PHARMILL
Suchy Las, Poznań
61 dni temu
Samodzielny specjalista ds. kadr i płac
Miejsce pracy: Suchy Las, Poznań

Zakres obowiązków:

 • Obsługa kadr w ramach, której wchodzi:
  - prowadzenie akt osobowych pracowników
  - przygotowanie dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
  - przygotowanie umów cywilnoprawnych: zlecenia, dzieło itp. zawartymi z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej
  - sporządzanie dokumentów dotyczących przebiegu zatrudnienia i zarobkach np. RP-7, ZUS- Z3, zaświadczeń wystawianych na prośbę pracowników i wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych jak: umowy zlecenia czy umowy o dzieło zawarte z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej
  - sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie kadr i płac
 • Obsługa płac w ramach, której wchodzi:
  - przygotowanie list płac wynagrodzeń i innych świadczeń pracowników na umowę o pracę oraz rachunków umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło itp.)
  - sporządzenie dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowujących ubezpieczonych i przekazywanie ich do ZUS
  - sporządzanie i przekazywanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS
  - obliczanie miesięcznych zaliczek PIT-4R
  - sporządzanie deklaracji rocznych PIT-11, PIT-8AR, PIT- 4R
  - ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego ubezpieczonych oraz ich naliczanie i prowadzenie dokumentacji związanej z tym świadczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Koszty wydziałowe
  Wprowadzanie w liście (nie)obecności pracownika w systemie Comarch ERP Optima, z list sporządzonych przez pracowników produkcji, godzin i produktów, które przygotowywał każdy pracownik w ciągu dnia.
  Po wyliczeniu wynagrodzeń za dany miesiąc, sporządza się opis analityczny czyli jaki koszt wynagrodzeń pracowników stanowią poszczególne produkty, wytwarzane w danym miesiącu oraz koszty magazynowe, koszty sprzedaży, koszty marketingu oraz badania i rozwój poza dotacją.
 • Obsługa systemu płacowego Comarch ERP Optima, Płatnika i Pue.
Wymagania:
 • doświadczenie zawodowe w obszarze kadr i płac
 • znajomość przepisów prawa pracy w zakresie obsługi kadrowej
 • znajomość przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • sumienność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy

Mamy dla Ciebie:

 • umowę o pracę (pół etatu)
 • stabilne zatrudnienie
 • ubezpieczenie medyczne PZU ZDROWIE
 • pracę w przyjaznej atmosferze
 • bardzo dobre i bezpieczne warunki pracy

Podobne oferty