Praca Szamotuły Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 977

Praca w Szamotułach

Podstawowe dane o mieście Szamotuły:

  • liczba mieszkańców 

W Szamotułach mieszka 18,8 tys. osób. Tym samym jest to najbardziej zaludnione miasto w powiecie szamotulskim.

  • powierzchnia

Jest także największe pod względem powierzchni – zajmuje obszar 11 kilometrów kwadratowych powierzchni.

  • położenie

Szamotuły leżą nad rzeką Samą, na terenie Pojezierza Wielkopolskiego, w sąsiedztwie Puszczy Nadnoteckiej. 

  • gmina Szamotuły

Gmina Szamotuły ma status gminy miejsko-wiejskiej. Mieszka w niej prawie 30 tys. osób. Powierzchnia gminy to 176 kilometrów kwadratowych, a jej jednostkami pomocniczymi jest 25 sołectw.

  • powiat szamotulski

Powiat szamotulski rozciąga się na obszarze 1119,55 kilometra kwadratowego i liczy 91,7 tys. mieszkańców. W skład powiatu wchodzi 8 gmin.

Szamotuły – miasto w aglomeracji poznańskiej

Szamotuły są spokojnym miastem na obrzeżu metropolii. Jego mieszkańcy mogą korzystać ze wszystkich zalet życia w mniejszej miejscowości, a jednocześnie mają zapewniony dostęp do poszerzonego rynku pracy i usług wyższego rzędu w stolicy województwa. Aby dojechać z Szamotuł do centrum Poznania, należy pokonać 38-kilometrową trasę, co autem zajmuje ok. 50 minut. Miasta łączy też Poznańska Kolej Metropolitalna.

Profil gospodarczy miasta Szamotuły: firmy, rozwinięte branże

W Szamotułach, zgodnie ze stanem REGON na koniec stycznia 2021 r., działa 2521 podmiotów gospodarki narodowej, w tym:

  • 1 duży zakład pracy należący do sektora publicznego – zatrudniający 250-999 osób,
  • 25 średnich podmiotów, z czego 11 to jednostki budżetowe – generujących od 50 do 249 miejsc pracy,
  • 79 podmiotów małych, z których 20 reprezentuje sektor publiczny – utrzymujących od 10 do 49 miejsc zatrudnienia,
  • 2416 mikropodmiotów – 47 w sektorze publicznym, 2350 w sektorze prywatnym – niegenerujących miejsc pracy bądź zatrudniających do 9 osób.

Jaki jest dominujący profil firm w Szamotułach?

Najwięcej zarejestrowanych w mieście przedsiębiorstw zajmuje się handlem, naprawą pojazdów – liczba podmiotów zarejestrowanych w tej sekcji PKD wynosi 574. Druga pod względem liczebności jest sekcja budownictwo – 367 podmiotów, trzecia – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 263 podmioty, a czwarta – przetwórstwo przemysłowe – 214 podmiotów. Sporo firm świadczy także inne usługi, zajmuje się transportem i gospodarką magazynową, obsługą rynku nieruchomości. Profil lokalnych firm jest dość zróżnicowany. Jeśli chodzi o zakłady produkcyjne, to w mieście działają m.in. producenci mebli, odzieży, pasz, kołder i poduszek.

PUP Szamotuły, stopa bezrobocia

Statystyki dotyczące bezrobocia pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość osobom poszukującym pracy w Wielkopolsce. Stopa bezrobocia w całym województwie utrzymuje się na niskim poziomie. Wg danych GUS na styczeń 2021 r. wynosiła ona w województwie wielkopolskim 3,9%. To zdecydowanie mniej niż średnia krajowa – 6,5% i najmniej spośród wszystkich województw. 

Powiat szamotulski także cechuje niska wartość tego wskaźnika – w styczniu równa 3,8%. Bezrobocie w powiecie szamotulskim nie stanowi więc dużego problemu lokalnej społeczności. Osoby poszukujące zatrudnienia bądź pomocy w innych formach aktywizacji zawodowej mogą zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach, który mieści się przy ul. Wojska Polskiego 1. Wg danych urzędu na koniec stycznia liczba bezrobotnych w powiecie wynosiła 1433 (w tym 838 kobiet). W rejestrze figurowało 570 mieszkańców miasta i gminy Szamotuły (z czego 321 kobiet).

Szamotuły i okolice – po pracy

Szamotuły to miasto z wieloma atrakcjami. To także centrum życia kulturalnego powiatu. Znaleźć tu można dobrze zorganizowaną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną i wiele interesujących miejsc. Będąc w mieście, nie sposób nie dostrzec szamotulskich zabytków, ominąć klimatyczną starówkę. Warto zobaczyć m.in. zamek z końca XV w. z basztą, a także Bazylikę kolegiacką Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach.