SAP Project Manager

TeamQuest

Warszawa

31 dni temu

TeamQuest jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą, od ponad 10 lat zajmującą się kompleksowymi usługami doradztwa personalnego, w szczególności w rekrutacji specjalistów IT.
Dla naszego Klienta wieloletniego Platynowego Partnera SAP, który jest jednym z największych graczy na rynku wdrożeń systemów klasy ERP zarówno w Polsce jak i na rynkach europejskich poszukujemy osobę na stanowisko:
SAP Project Manager
MIASTO Warszawa
Nr ref.: 42180#20100040
Zakres obowiązków:
 • Praca w roli Kierownika Projektu w projektach wdrożeniowych i utrzymaniowych (z odpowiedzialnością za budżet, zakres i harmonogram powierzonych projektów)
 • Raportowanie stanu realizacji projektów do Zarządu
 • Ciągłe uzupełnianie wiedzy w zakresie metodyk i narzędzi zarządzania projektami poparte certyfikacjami
 • Aktywne wsparcie procesów sprzedażowych
 • Umiejętność zarządzania potrzebami użytkowników w odniesieniu do zakresu, budżetu i harmonogramu prowadzonych projektów
 • Dobra komunikacja z interesariuszami projektu, umiejętność budowania relacji z osobami na wszystkich szczeblach organizacji
Wymagania:
 • Ukończone studia wyższe ( ekonomiczne, informatyczne, z zakresui zarządzania)
 • Co najmniej 7 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów wdrożeniowych i utrzymaniowo-rozwojowych SAP w roli Kierownika Projektu
 • Znajomość kilku ze wskazanych metodyk: SAP Activate, PRINCE2, Agile, ITIL, PMP
 • Znajomość zasad rachunkowości oraz rozumienie przebiegu procesów biznesowych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym umożliwiającym swobodne prowadzenie projektu


Dodatkowe atuty:

 • Doświadczenie w projektach migracyjnych i/lub greenfieldowych S/4HANA lub BW/4HANA
 • Certyfikaty potwierdzające znajomość metodyk ITIL, PMP, PRINCE2, Agile oraz SAP Activate ( w przypadku braku certyfikacji gotowość uzupełnienia na początku współpracy)
 • Znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym umożliwiającym swobodne prowadzenie projektu
Oferujemy:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o UoP lub B2B
 • Dodatek samochodowy
 • Udział w projektach dla prestiżowych firm w Polsce i za granicą
 • Dostęp do bazy wiedzy i szkoleń SAP
 • Certyfikację
 • Prywatna opieka medyczna
 • Pakiet rekreacyjny
W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997r Dz. Ust. Nr 133 poz. 883" Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana 3a/21 do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/iż administratorem moich danych jest TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana 3a/21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.
TeamQuest został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 11118

Poznaj

TeamQuest

TeamQuest

Poznaj stanowisko: Kierownik Projektu 
Kierownik projektu jest to osoba najbardziej odpowiedzialna za powstanie i efekt końcowy wyznaczonego projektu, czyli planuje, harmonogramuje, dba o realizację i kontroluje zadania potrzebne do osiągnięcia ostatecznego celu projektu. Warto podkreślić, iż zakres obowiązków tego pracownika w głównej mierze zależy od projektu, m.in. jest to.: zarządzanie projektem, od pomysłu do gotowego produktu, zarządzanie zespołem ...
Praca Kierownik Projektu