Specjalista do spraw finansowych

Biblioteka Narodowa

Warszawa

394 dni temu


Biblioteka Narodowa ogłasza rekrutację na stanowisko specjalisty do spraw finansowych

 

Rekrutacja na stanowisko: specjalista do spraw finansowych

Miejsce pracy: Warszawa


Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: ekonometria, finanse, rachunkowość zarządcza),
 • minimum 3 lat doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • praktycznej znajomości zagadnień bazodanowych, rachunkowości i procesu budżetowania,
 • biegłej znajomości MS Office, w szczególności programu Excel,
 • znajomości technik i narzędzi wspomagających raportowanie i analizy finansowe (mile widziana znajomość SQL, QlikView),
 • umiejętności analitycznego myślenia oraz wyciągania wniosków,
 • inicjatywy w zakresie nowych rozwiązań i optymalizacji procesów finansowych,
 • otwartości na rozwój i nowe wyzwania,
 • pracowitości, rzetelności i terminowości w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • dobrej organizacji pracy własnej,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego.
Zakres obowiązków:
 • udział w procesie budżetowania, ewidencji i rozliczania budżetu,
 • weryfikacja rozliczeń projektów, w tym projektów finansowanych z udziałem funduszy unijnych,
 • opracowywanie rozwiązań usprawniających proces budżetowania i rozliczania budżetu,
 • udział w pracach nad rozwojem narzędzi informatycznych wspierających budżetowanie i rozliczanie budżetu,
 • współpraca z zespołami merytorycznymi.
Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Bibliotece Narodowej w Warszawie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu obecnej rekrutacji. Moje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Podanie moich danych Bibliotece Narodowej jest dobrowolne. Mam prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Mam świadomość, że niepodanie moich danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji w Bibliotece Narodowej z siedzibą w Warszawie.

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Poznaj stanowisko: Księgowy

Księgowy - to pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się prowadzeniem szeroko pojętej rachunkowości w banku, firmie. Do zadań księgowego należy, m.in.: księgowanie dokumentów, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, ...
Księgowy Praca Księgowy

Rekrutują z Praca.pl