Specjalista do spraw: komunikacji z konsumentami w ramach ADR w Biurze Prezesa

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Warszawa

33 dni temu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie o naborze nr 68917 z dnia 21 września 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista
do spraw: komunikacji z konsumentami w ramach ADR
w Biurze Prezesa

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Udzielanie informacji pomocy w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w tym wspomaganie komunikacji pomiędzy stronami a właściwym podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowań w ramach ADR. Wspieranie konsumentów i przedsiębiorców przy składaniu wniosków o pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, w tym w pisaniu wniosków, dołączaniu odpowiedniej dokumentacji.
 • Gromadzenie informacji związanych z działalnością Punktu Kontaktowego ds. ADR/ODR i praktycznymi aspektami realizacji zadań.
 • Przekazywanie interesariuszom UOKiK , a w szczególności konsumentom, przedsiębiorcom i podmiotom uprawnionym do prowadzenia postępowań polubownych, ogólnych informacji o prawach konsumentów i innych możliwościach dochodzenia roszczeń konsumenckich zarówno w Polsce, jak i pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.
 • Dostarczanie informacji na temat funkcjonowania platformy ODR. Udzielanie pomocy konsumentom przy rozwiązywaniu sporów za pośrednictwem platformy ODR.
 • Współpraca w ramach "sieci punktów kontaktowych ds. ODR" z punktami kontaktowymi innych państw członkowskich UE.

WARUNKI PRACY:

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w pracy na stanowisku administracyjno-biurowym
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie prawa konsumenckiego oraz zagadnień z zakresu ADR
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1
 • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja, pozytywne podejście do klienta, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w pracy w administracji publicznej
 • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne, współpraca
 • Znajomość innego języka Wspólnoty na poziomie co najmniej B2

Poznaj

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - UOKiK


Poznaj stanowisko: Konsultant 
Konsultant to osoba, która zajmuje się udzielaniem porad w wybranej dziedzinie, np. księgowości, IT, prawie, zarządzaniu personelem, marketingu, finansach, reklamie. Konsultant świadczy usługi na rzecz osób prywatnych lub instytucji lub prowadzi działalność na własny rachunek. Do głównych obowiązków tego pracownika należy, m.in.: rozpoznanie i badanie problemu oraz udzielenie pomocy we wdrożeniu rozwiązań. ...
Praca Konsultant