Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista ds. Aparatury Medycznej w Dziale Aparatury Medycznej
Dolnośląskie Centrum Onkologii
Wrocław
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
72 dni temu

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 

Zatrudni


 

Specjalista ds. Aparatury Medycznej w Dziale Aparatury Medycznej
Miejsce pracy: Wrocław
Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionego Pracownika to m. in.:
 • Przygotowanie opisu merytorycznego zakupu w zakresie aparatury i sprzętu medycznego;
 • Sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia do umów serwisowych, użyczenia i dzierżawy aparatury i sprzętu medycznego;
 • Udział w dialogu technicznym i badaniu rynku w zakresie aparatury i sprzętu medycznego;
 • Udział w komisjach przetargowych i przygotowywanie potrzebnych materiałów do dokumentacji przetargowej w zakresie kompetencji komórki organizacyjnej;
 • Prowadzenie ewidencji realizowanych zapotrzebowani awaryjnych i zakupów planowych aparatury i sprzętu medycznego oraz raportowanie Kierownikowi Działu stanu realizacji dostaw;
 • Uczestnictwo w odbiorze nowo zakupionej aparatury i sprzętu medycznego, w tym udział w komisyjnym i protokolarnym przyjmowaniu nowej aparatury i jej dokumentacji oraz zapewnienie szkolenia użytkowników dla nowo zakupionej aparatury;
 • Aktualizacja bazy nowo zakupionego sprzętu w systemie ewidencji aparatury i sprzętu medycznego DCOPiH;
 • Zlecanie napraw, konserwacji, przeglądów gwarancyjnych, aparatury i sprzętu medycznego, zgodnie z obowiązującą umową zakupową/gwarancyjną;
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu dzierżawionego, użyczonego, testowanego, niebędącego własnością DCOPiH;
 • Przygotowywanie materiałów roboczych, raportów, zestawień dla Kierownika Działu;
 • Udział w spisach, inwentaryzacji i kasacji sprzętu medycznego oraz weryfikacji danych w systemie ewidencji aparatury i sprzętu medycznego w DCOPiH;
 • Realizacja zadań zgodnie z wymaganiami Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązującego w DCOPiH.
Wymagania stawiane przez Pracodawcę:
 • Wykształcenie wyższe,
 • Co najmniej 2 lata pracy w dziale aparatury medycznej lub dziale zakupów aparatury medycznej bądź dziale technicznym podmiotu leczniczego, ewentualnie dziale zamówień publicznych podmiotu leczniczego czy serwisie aparatury medycznej lub laboratoryjnej, firmie handlowej związanej z aparaturą medyczną;
 • Odpowiedzialność, skrupulatność, rzetelność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS (m.in. karty sportowe),
 • przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje, że:

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.

2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.

3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.

4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. 5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.

6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.

7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

9.Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.

10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

Poznaj

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

DCOPiH jest jedyną na Dolnym Śląsku wysokospecjalizowaną placówką medyczną ukierunkowaną na diagnostykę, leczenie, profilaktykę schorzeń onkologicznych, jak i układu oddechowego oraz narządów klatki piersiowej.

W DCOPiH, powstałym z połączenia trzech jednostek (Szpital Onkologiczny, Szpital Pulmonologiczny, Centrum Hematologiczno – Transplantacyjne) pracują zaangażowani w swoja pracę i uznani w świecie specjaliści. Dzięki zaawansowanym badaniom klinicznym i międzynarodowym kontaktom, nie tylko stosujemy, ale i wyznaczamy nowe trendy w lecznictwie oraz kompleksowej opiece nad Pacjentem.

Działamy na rzecz zmniejszania niepożądanych skutków społecznych i ekonomicznych, wywołanych chorobami onkologicznymi, układu oddechowego i innych chorób wewnętrznych oraz hematologicznych. Uczestniczymy w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych. Dbamy o profilaktykę i promocję zdrowia.

Proces rekrutacji

Krok 1 Rozmowa telefoniczna
Krok Spotkanie rekrutacyjne
Krok Decyzja o zatrudnieniu

Podobne oferty