Specjalista ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

Lajkonik Snacks Sp. z o.o.

Skawina

39 dni temu

Lajkonik Snacks Sp. z o.o.

32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 1

Poszukuje osoby do działu BHP i OŚ na stanowisko:

Specjalista ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej
Miejsce pracy: Skawina
Nr referencyjny: Rekrutacja – BHP_OŚ

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe techniczne, aktualne uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - warunki konieczne
 • co najmniej 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • bardzo dobra znajomość przepisów przeciwpożarowych i bhp
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • znajomość dyrektywy ATEX i szkolenia z tego zakresu będą dodatkowym atutem
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu
 • umiejętność praktycznego rozwiązywania problemów

DO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW NALEŻEĆ BĘDZIE:

W zakresie BHP – w odniesieniu do części zakładu:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bhp
 • udział w odbiorach maszyn i stanowisk pracy
 • udział w opracowywaniu procedur, instrukcji ogólnych dotyczących bhp
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a także kontrola realizacji tych wniosków powypadkowych
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie dokumentów dotyczących bhp
 • doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów oraz zasad bhp
 • udział w dokonywaniu i aktualizacji oceny ryzyka zawodowego
 • udział w projektach mających na celu poprawę bezpieczeństwa w zakładzie
 • pozostałe obowiązki wynikające z rozporządzenia o służbie BHP

W zakresie ochrony przeciwpożarowej – w odniesieniu do całego zakładu:

 • kontrola i doradztwo w zakresie przestrzegania krajowych przepisów przeciwpożarowych i wymagań firmy ubezpieczeniowej
 • dbałość o zapewnienie konserwacji, napraw instalacji przeciwpożarowych i podręcznego sprzętu gaśniczego w zakładzie
 • cotygodniowe audyty ppoż. w zakładzie
 • opracowywanie planów, instrukcji i procedur dotyczących postępowania na wypadek powstania pożaru, wybuchu i klęski żywiołowej lub innego zagrożenia oraz ewakuacji.
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej i okresowa organizacja próbnych ewakuacji
 • koordynowanie audytów firmy ubezpieczeniowej i nadzór nad realizacją uwag po audytach. Bieżący kontakt z przedstawicielami ubezpieczyciela.
 • udział w opracowywaniu Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem
 • współpraca z Państwowa Strażą Pożarną, reprezentowanie spółki w trakcie kontroli

PROPONUJEMY:

 • stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
 • ambitną, ciekawą pracę z możliwością rozwoju zawodowego
 • elastyczny system czasu pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji językowych poprzez udział w kursach językowych
 • możliwość korzystania z bogatego pakietu świadczeń socjalnych
 • dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Lajkonik Snacks Sp. z o.o.

Historia firmy Lajkonik sięga roku 1910. Na polskim rynku Lajkonik jest liderem w wielu segmentach słonego pieczywa. Aktualnie Lajkonik produkuje rocznie ok. 18.000 ton paluszków, precelków i krakersów.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. BHP 
Specjalista ds. BHP jest odpowiedzialny za przystosowanie firmy do bieżących wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Do jego obowiązków należy również zapobieganie wszelkim wypadkom. Specjalista ds. BHP przeprowadza szkolenia dla pracowników w wymienionym zakresie oraz tworzy wewnętrzne procedury i regulaminy BHP. Osoba pracująca na tym stanowisku przeprowadza ...
Praca Specjalista ds. BHP