Praca Alwernia

Najnowsze oferty pracy: 398

Praca w Alwerni

Alwernia – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Alwernia to miasteczko leżące na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w województwie małopolskim i powiecie chrzanowskim, siedziba miejsko-wiejskiej gminy Alwernia. Miejscowość należy do aglomeracji krakowskiej, obejmuje ją też Jaworznicko-Chrzanowski Okręg Przemysłowy. Czym charakteryzuje się tutejsza gospodarka i do kogo najczęściej kierowane są w Alwerni oferty pracy? Oto krótki profil społeczno-gospodarczy miasta.

Liczba mieszkańców Alwerni wynosi około 3,3 tysiące osób (Główny Urząd Statystyczny – lipiec 2020 r.). Miasteczko rozciąga się na powierzchni niespełna 9 kilometrów kwadratowych.

Na mapie Polski należy szukać go pomiędzy Krakowem i Katowicami. Odległość od centrum tego pierwszego miasta wynosi 32 kilometry, a od drugiego – 51 kilometrów. Ponadto Alwernia znajduje się w pobliżu takich większych ośrodków miejskich jak Trzebinia (dystans 15 kilometrów), Oświęcim (odległość 30 kilometrów) czy Skawina (miasta dzielą mniej więcej 32 kilometry). Nieduże odległości między miastami pozytywnie wpływają na rozwój gospodarczy tego regionu. Jednocześnie poszerzają rynek pracy – wielu mieszkańców Alwerni decyduje się na zatrudnienie w jednej z okolicznych miejscowości.

Duże znaczenie ma tu również rozbudowana infrastruktura drogowa, zapewniająca szybkie połączenia w obrębie regionu oraz w skali ponadregionalnej. W odległości około 5 kilometrów na północ od Alwerni rozciąga się autostrada A4 – trasa łącząca największe ośrodki gospodarcze południowej Polski, takie jak Zgorzelec, Legnica, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Tarnów i Rzeszów. Z kolei na południe, w odległości mniej więcej 10 kilometrów, przebiega droga krajowa nr 44 (relacja Kraków-Gliwice). Samą Alwernię przecina z kolei droga wojewódzka nr 780, a także gęsta siatka tras lokalnych. Profil gospodarczy miasteczka cechuje różnorodność, niemniej ważną dziedziną działalności jest przemysł chemiczny, rozwijany w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej.

Alwernia ma również potencjał turystyczny, z uwagi na bogactwo naturalne okolicy i takie atrakcje jak Nadwiślański Park Etnograficzny znajdujący się w obrębie powiatu chrzanowskiego (gmina Babice). W samym miasteczku znaleźć można ponadto kilka ciekawych zabytków – przede wszystkim zespół klasztorny zakonu bernardynów, XVIII-wieczny drewniany dom przy rynku czy XIX-wieczna Kaplicę św. Floriana. Do atrakcji turystycznych Alwerni zalicza się też tutejsze muzeum pożarnictwa. I mieszkańcy, i przyjezdni chętnie wypoczywają nad pobliskim Zalewem Skowronek. Otoczenie natury i lokalne ciekawostki sprawiają, że część alwernian decyduje się na prowadzenie gospodarstw agroturystycznych.

Rynek pracy, oferty pracy – Alwernia

Miasto Alwernia daje możliwość zatrudnienia w firmach o różnej wielkości. Zgodnie z rejestrem REGON (stan w końcu czerwca 2020 r.) funkcjonują tu 393 podmioty gospodarki narodowej. Większość zlokalizowanych w Alwerni firm to mikrojednostki do 9 osób – łącznie 369. Działa tu 18 małych firm (o kadrze rzędu 10-49 osób), 3 średnie (od 50 do 249 zatrudnionych) oraz 1 duże przedsiębiorstwo (250-999 pracowników).

Na kogo czekają w Alwernii i okolicy oferty pracy? Zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców dobrze obrazują wyniki corocznego badania Barometr zawodów, czyli prognozy wykonywanej na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla wszystkich powiatów w kraju. W 2020 r. w powiecie chrzanowskim największy deficyt dotyczy przedstawicieli dwóch zawodów: mechanik samochodowy oraz nauczyciel nauczania początkowego. Lista profesji deficytowych jest jednak bardzo długa. Niedobór kadry dotyczy na przykład branży budowlanej, samochodowej, produkcji przemysłowej, oświaty, gastronomii, spedycji, IT, służby zdrowia i innych.

Pracę od zaraz bez problemu powinni znaleźć na przykład kelnerzy, barmani, kucharze, fryzjerzy, kosmetyczki, krawcy, piekarze, pracownicy socjalni, sprzedawcy i kasjerzy. Jednocześnie stopa bezrobocia w całym powiecie chrzanowskim utrzymuje się na poziomie przewyższającym średnią krajową. Jak podaje Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie, w czerwcu 2020 r. wynosiła ona 7,7%. W tym samym okresie wskaźnik dla Polski przybrał wartość 6,1%, a dla województwa małopolskiego – 5,2%. Skąd tak wysoki wskaźnik w Alwerni i okolicy (w obrębie powiatu)? Przede wszystkim wynika on z niedostosowania szkolnictwa do wymogów rynku pracy, braku osób z aktualnymi uprawnieniami, starzenia się dostępnej kadry oraz w przypadku niektórych profesji – oferowania przez firmy zbyt niskiego wynagrodzenia.

Szukaj pracy w mieście