Specjalista ds. BHP

MUZEUM WARSZAWY

Warszawa

25 dni temu


Dyrektor Muzeum Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

w Muzeum Warszawy

Rynek Starego Miasta 28; 00-272 Warszawa


Specjalista ds. BHP

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: SBHP2_ABH/2020

(wymiar etatu: 0,25)

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • realizacja obowiązków służby BHP wynikających z Rozporządzenia w sprawie służby BHP
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych BHP
 • organizowanie szkoleń okresowych BHP
 • koordynowanie i inicjowanie działań mających na celu poprawę warunków BHP
 • przeprowadzanie audytów i kontroli warunków pracy w poszczególnych lokalizacjach Muzeum
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Winda w budynku.


Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi.  


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • min. 1 rok stażu pracy w służbie bhp
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języków obcych
 • znajomość regulacji prawnych wymaganych do podjęcia pracy na stanowisku
 • rzetelność
 • skrupulatność
 • odpowiedzialność
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”
Poznaj stanowisko: Specjalista ds. BHP 
Specjalista ds. BHP jest odpowiedzialny za przystosowanie firmy do bieżących wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Do jego obowiązków należy również zapobieganie wszelkim wypadkom. Specjalista ds. BHP przeprowadza szkolenia dla pracowników w wymienionym zakresie oraz tworzy wewnętrzne procedury i regulaminy BHP. Osoba pracująca na tym stanowisku przeprowadza ...
Praca Specjalista ds. BHP