Specjalista ds. branży sanitarnej
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
Oświęcim
specjalista (mid)
4 dni temu

Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu

ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. branży sanitarnej
Miejsce pracy: Oświęcim

W ramach działu odpowiedzialnego za wielobranżowe inwestycje budowlane na różnych etapach ich realizacji (od koncepcji przez prace projektowe do realizacji), poszukiwany jest specjalista branży sanitarnej, który swoją wiedzą i doświadczeniem będzie wspierał pozostałych pracowników działu w realizowanych przez nich zadaniach. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie uczestniczyła w wielu inwestycjach reprezentując Inwestora przed Projektantami, Wykonawcami oraz innymi podmiotami świadczącymi usługi dla realizowanych przez Inwestora zadań.

 

zakres obowiązków w zakresie merytorycznym branży sanitarnej:

 • bieżące wsparcie merytoryczne w zadaniach realizowanych w dziale inwestycji
 • opracowywanie wariantowych rozwiązań koncepcyjnych,
 • wydawanie wytycznych do projektowania i weryfikacja dokumentacji projektowej
 • udział w kontroli nad realizacją robót budowlanych branży sanitarnej oraz weryfikacja dokumentacji powykonawczej
 • współpraca z projektantami i wykonawcami, wyjaśnienie wątpliwości i zastrzeżeń związanych z inwestycją na wszystkich jej etapach,
 • udział w tworzeniu dokumentów wymaganych na etapie prowadzenia inwestycji (m.in.: umowy)
 • bieżące monitorowanie rynku nowych rozwiązań i technologii ze względu na potrzeby inwestycji

wymagania kwalifikacyjne:

 • minimum 2 lata pracy w zawodzie
 • znajomość rynku materiałów i rozwiązań systemowych dla swojej branży,
 • znajomość programów kosztorysowych oraz AutoCADa,
 • umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole i dobra organizacji pracy,

Stanowisko wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej:

 • praca na wysokości powyżej 3 metrów,

Termin i miejsce składania ofert:

Życiorys wraz z listem motywacyjnym należy przesłać za pomocą przycisku aplikowania.

 

Termin składania ofert od 1 wrzesień 2021 r. do momentu skutecznego zakończenia naboru.

 

Każda złożona aplikacja powinna zwierać poniższą klauzulę:

 

"Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia tej i kolejnych rekrutacji w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781 t.j.  póz. zm.)".

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

 


INFORMACJA OGÓLNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na wolne miejsca pracy
w Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 • Administratorem Pana/i danych osobowych jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
  w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim,
  NIP 549-000-55-49, Regon 000276015 (zwane dalej Muzeum);
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
  W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: iod@auschwitz.org, nr telefonu 33 844-81-15;
 • Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzonej rekrutacji na wolne miejsca pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia RODO i Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późniejszymi zmianami),
 • Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
 • Muzeum nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji na wolne miejsce pracy i do 6 miesięcy po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
 • W związku z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania,
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Muzeum będzie przetwarzało Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy Rozporządzenia (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących, naruszałoby przepisy ogólnego Rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późniejszymi zmianami); ich nieprzekazanie spowoduje niemożność udziału w procesie rekrutacji
 • Przetwarzanie danych w Muzeum odbywa się również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO” - pisemnej zgody pracownika. Ma Pan/i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Muzeum nie profiluje danych osobowych kandydatów na wolne miejsca pracy.

W sprawach nieuregulowanych w “RODO” zastosowanie ma Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781 t.j.  póz. zm.).

 

Aplikuj teraz

Poznaj

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Podobne oferty