Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista ds. Informatyki - Administrator Systemu

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"

Warszawa

5 dni temu

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty
Lotnicze”

 • zajmuje się świadczeniem usług na rzecz pasażerów i linii lotniczych oraz m.in. budową i eksploatacją lotnisk.
 • zarządza trzema portami lotniczymi - w Warszawie, Radomiu i Zielonej Górze.
 • posiada udziały w spółkach świadczących obsługę naziemną (handling), kontrolę bezpieczeństwa w w portach lotniczych oraz wykonujących usługi pozalotnicze.

 

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Specjalista ds. Informatyki - Administrator Systemu
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 165/18
 • Zarządzanie bazą danych Oracle 11g/12c w środowisku Linux;
 • Zarządzanie systemem Oracle EBS R12;
 • Zarządzanie interfejsami do/z innych systemów PPL;
 • Wsparcie użytkowników systemu (w formie 2 i 3 linii wsparcia);
 • Przeprowadzanie analiz oraz prac diagnostycznych;
 • Współpraca z serwisami zewnętrznymi w zakresie utrzymania infrastruktury i aplikacji.
 • Wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe kierunkowe;
 • Przy wykształceniu średnim wymaganych 5 lat pracy, w tym 2 lata na stanowisku samodzielnym związanym z zadaniami o podobnym zakresie merytorycznym;
 • Przy wykształceniu wyższym 3 lata pracy, w tym 2 na stanowisku samodzielnym związanym z zadaniami o podobnym zakresie merytorycznym;
 • Umiejętność i doświadczenie w administrowaniu bazą danych Oracle 11g/12c (monitoring, backup, restore, klonowanie, instalacja poprawek);
 • Mile wdziana znajomość zagadnień związanych z administrowaniem systemami ERP (Oracle EBS, Teta HR);
 • Znajomość systemów LINUX (mile widziane RHEL);
 • Znajomość PL/SQL;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu
 • właściwym dla charakteru wykonywanej pracy (poziom umożliwiający czytanie dokumentacji technicznej);
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność planowania i realizacji zadań;
 • Umiejętność analitycznego i koncepcyjnego myślenia;
 • Dyspozycyjność oraz umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Samodzielność i skuteczność w działaniu.
 • Pracę w firmie o ugruntowanej na rynku;
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Szeroki zakres świadczeń pozapłacowych;
 • Przyjazną atmosferę pracy.

PPL zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami
Bardzo prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną , w procesie rekrutacyjnym będą brane pod uwagę tylko aplikacje zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNA Z ART. 13 RODO


Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), informujemy, iż:
- Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail:kontakt@polish-airports.com , telefon: 22 650 11 11 (lub 22650 1943, 22650 1039, 22650 1927)
- Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail IODO@polish-airports.com, telefon 22 650 30 47.W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem
- Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w ramach realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, a w przypadku podania przez Ciebie szerszego zakresu danych i/lub chęci wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody - art. 6 § 1 lit. a)RODO

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji?

☐ TAK

☐ NIECzy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji?

☐ TAK

☐ NIE- Twoje dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
- Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy od daty ich otrzymania.
- Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Masz prawo cofnąć w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Podanie przez Ciebie danych w zakresie określonym w kodeksie pracy (art. 221) jest wymogiem ustawowym, jesteś zobowiązany do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Informatyki

Specjalista do spraw informatyki jest osobą odpowiedzialną za szereg procesów informatycznych w firmie. W praktyce specjalista nadzoruje i kontroluje poprawne działanie systemów informatycznych, funkcjonujących w danej firmie lub instytucji, jednocześnie organizując rozwój i wprowadzanie nowych technologii informatycznych na jej obszarze. Specjalista administruje siecią wewnętrzną firmy, jeśli nie wyznaczono do tego ...
Specjalista ds. Informatyki Praca Specjalista ds. Informatyki

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (792)
Wałbrzych (47)
Legnica (132)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (271)
Toruń (146)
Lubelskie:
Lublin (271)
Chełm (56)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (946)
Tarnów (84)
Nowy Sącz (79)
Mazowieckie:
Warszawa (2234)
Radom (172)
Płock (91)
Opolskie:
Opole (231)
Nysa (72)
Podkarpackie:
Rzeszów (175)
Przemyśl (47)
Podlaskie:
Białystok (124)
Suwałki (41)
Łomża (32)
Pomorskie:
Gdańsk (461)
Gdynia (240)
Słupsk (69)
Śląskie:
Katowice (599)
Częstochowa (180)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (175)
Elbląg (131)
Ełk (55)
Wielkopolskie:
Poznań (682)
Kalisz (90)
Konin (71)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (318)
Koszalin (115)
Kołobrzeg (47)
Auchan (152)
Tesco (146)
Inditex (61)
Leroy Merlin (173)
Bricoman (16)
STRABAG (11)
ABB (35)
Accenture (117)
Carrefour (126)
PKO BP (373)
PwC (12)
KPMG (30)
Orange (96)
IKEA (56)
Budimex (21)

Rekrutują z Praca.pl