Specjalista ds. kadr i płac

Elektror airsystems Sp. z o.o.

Chorzów

11 dni temu

Specjalista ds. kadr i płac
Miejsce pracy: Chorzów
Zadania:
 • Prowadzenie procesów rekrutacji;
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z aktualnym stanem prawnym (zakładanie, aktualizacja i archiwizowanie);
 • Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników, monitorowanie urlopów oraz terminowe kierowanie pracowników na badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) i nadzór nad ich realizacją;
 • Przygotowywanie umów, aneksów i świadectw pracy;
 • Udzielaniem pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • Obsługa benefitów pozapłacowych;
 • Obsługa PPK;
 • Samodzielne naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, rozliczanie umów zleceń na podstawie aktualnych przepisów;
 • Prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS
 • Prowadzenie dokumentacji płacowej oraz zasiłkowej;
 • Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
 • Sporządzanie zaświadczeń dla Pracowników;
 • Rozliczanie delegacji.
Wymagania:
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zasiłków oraz zasad opodatkowania świadczeń dla pracowników;
 • Minimum 3 lata na samodzielnym stanowisku w obszarze kadr i płac;
 • Dobra znajomość programu SAP, Płatnik;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel);
 • Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • Samodzielność w działaniu;
 • Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność określania priorytetów.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w oparciu o umowę o pracę;
 • Bardzo dobre warunki i narzędzia pracy;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Przyjazną atmosferę pracy w zgranym i pomocnym zespole;
 • Możliwość skorzystania z karty Multisport i prywatnej opieki medycznej;
 • Możliwość dofinansowania do wypoczynku (wczasy pod gruszą).

Wraz z aplikacją prosimy o przesłanie poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją przez spółkę ELEKTROR airsystems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (41-506), ul. Leśna 38 (dalej „Administrator”) w celu:

1. udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac
tak ( ) nie ( )

2. ewentualnie udziału w dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac
tak ( ) nie ( )

Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, przedstawionej mi przez Administratora dotyczącej zasad przetwarzania moich danych osobowych w wyżej wymienionym celu i przysługujących mi w związku z tym prawach, zgodnej z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO”.

Oświadczam, że zanim wyraziłem/wyraziłam niniejszą zgodę zostałem/zostałam poinformowana, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę oraz, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

(data i podpis osoby wyrażającej zgodę)

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO” informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elektror airsystems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (41-506), ul. Leśna 38.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się na adres e- mail: info(at)elektror.pl, lub pisemnie na wyżej podany adres Administratora z dopiskiem „dane osobowe”.

1) Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu Pani/Pana udziału w obecnie przeprowadzanym procesie rekrutacyjnym, oraz – w przypadku wyrażenia na to zgody – w dalszych procesach rekrutacyjnych.
Przetwarzanie w powyższym zakresie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), ewentualnie, niezależnie od wyrażonej zgody, w celu dochodzenia roszczeń/obrony praw. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest możliwość dochodzenia roszczeń/obrony praw (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO).
2) Przekazane nam dane osobowe będą udostępnione podmiotom trzecim świadczącym na rzecz Administratora usługi: informatyczne, kadrowe, prawne, BHP, pocztowe itp. oraz inne związane z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 36 miesięcy. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń/realizacji praw.
5) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzyma Pani/Pan swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać na adres: Elektror airsystems Sp. z o.o., ul. Leśna 38, 41-506 Chorzów, na e-mail info(at)elektror.pl.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji i rozpatrzenia złożonej oferty.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Poznaj

Elektror airsystems Sp. z o.o.

Elektror airsystems należy do światowych liderów w produkcji przemysłowych wentylatorów promieniowych oraz osiowych. Nasza oferta skierowana jest do klientów wszystkich gałęzi przemysłu i produkcji. Jesteśmy firmą elastyczną, która otwarcie podchodzi do każdego projektu, dzięki czemu wszyscy nasi Klienci znajdują u nas indywidualne rozwiązanie dla swoich potrzeb.

Na dzień dzisiejszy Elektror zatrudnia około 200 pracowników w swojej siedzibie w Ostfildern, w zakładach produkcyjnych w Waghäusel i w Chorzowie, a także w licznych biurach sprzedaży oraz serwisach rozmieszczonych w wielu krajach na całym świecie.

Sukces naszego przedsiębiorstwa zależy od współpracowników, którzy każdego dnia z zaangażowaniem działają dla firmy Elektror. Do tego, oprócz partnerskiej pracy zespołowej i przejęcia odpowiedzialności, konsekwentna realizacja indywidualnych mocnych stron stanowi podstawę dla wspólnego celu.Czy to przy budowaniu nowych relacji z klientami czy kooperacji z dostawcami: zawsze są ludzie, którzy komunikują się między sobą i pracują razem. Dlatego, oprócz Twoich kwalifikacji specjalistycznych, przywiązujemy dużą uwagę do Twoich umiejętności społecznych i Twojego zaangażowania. Partnerskie, uczciwe postępowanie ze sobą oraz otwarta komunikacja to ważne składniki naszej kultury przedsiębiorstwa. Elektror naznaczony jest przyjemną atmosferą pracy w zespole, przejrzystymi strukturami i krótkimi ścieżkami.

Kadrowa – osoba, która zajmuje się: kompleksową obsługą kadrowo-płacową pracowników w zakresie umów o pracę tymczasową, umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, prowadzeniem dokumentacji personalnej oraz rozliczaniem kadrowych (urlopy, zwolnienia lekarskie, itp.), sporządzaniem dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, realizacja zgłoszeń oraz rozliczeń do ZUS, US, ...
Praca Specjalista ds. Kadr i Płac