Specjalista ds. Kontrolingu

ZABERD S.A.

Wrocław

28 dni temu

Zaberd S.A.- firma działająca w branży drogowej nieprzerwanie od 1992 roku,

świadcząca usługi z zakresu zimowego oraz letniego utrzymania dróg, oznakowania poziomego i pionowego dróg, budowy sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulicznego, elektroniki drogowej i montażu barier energochłonnych i ekranów akustycznych

aktualnie poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. Kontrolingu
Miejsce pracy: Wrocław
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • czynne uczestnictwo w przygotowaniu budżetu rocznego i kroczącego
 • bieżącą kontrolę kontraktów i produkcji działów wykonawczych w wymiarze ilościowym i wartościowym
 • nadzór nad prawidłowością księgowań przychodów i kosztów
 • monitorowanie efektywności pracy ludzi i sprzętu
 • bieżący kontakt z kierownikami kontraktów i księgowością
 • przygotowywanie analiz finansowych dla kadry zarządzającej
Od kandydatów oczekujemy:
 • bardzo dobrej znajomości programu Excel
 • wykształcenia wyższego z zakresu finansów, kontrolingu lub ekonomii
 • min. rocznego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • wysokich zdolności analitycznych
 • samodzielności, komunikatywności
Prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z następującą klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZABERD S.A. z siedzibą we Wrocławiu w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Specjalista ds. Kontrolingu. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia w toku rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZABERD S.A w celu przeprowadzenia innych przyszłych postępowań rekrutacyjnych w ZABERD S.A w szczególności postępowań rekrutacyjnych na takie samo stanowisko lub stanowisko zbliżone. Przyjmuję do wiadomości, że zostałem poinformowany, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia mojego zgłoszenia pod uwagę w innych przyszłych procesach rekrutacyjnych.
Ponadto informujemy, że:
W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych.
Specjalista ds. Controllingu to osoba, która uczestniczy w przygotowaniu budżetu i kontroluje jego realizację. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu rocznego, forecastu lub planu wieloletniego, monitorowanie wykonania budżetu, sporządzanie analiz ekonomicznych, ocenianie sytuacji finansowej, współpracuje z innymi działami w zakresie analiz ...
Praca Specjalista ds. Controllingu