Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista ds. Monitoringu Platności

Unilink S.A.

Bielsko-Biała

13 dni temu

Ogłoszenie numer: 2384950, z dnia 2019-04-08

Jesteśmy największym dystrybutorem ubezpieczeń majątkowych w Polsce (posiadającym w ofercie produkty 40 Towarzystw Ubezpieczeniowych), operującym ogólnopolską siecią sprzedaży ponad 10.000 Agentów.

Specjalista ds. Monitoringu Platności

Miejsce pracy: śląskie / Bielsko-Biała

 

Opis stanowiska

Twoimi zadaniami będą:

 • Prowadzenie rozmów telefonicznych i korespondencji mailowej z agentami ubezpieczeniowymi
 • Wyjaśnianie tematów w zakresie rozliczania polis gotówkowych z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi
 • Monitorowanie rozliczeń polis gotówkowych
 • Sporządzanie raportów i zestawień

Wymagania

Co będzie Ci potrzebne:

 • Umiejętność negocjacji i prowadzenia rozmów z telefonicznych
 • Duża dokładność i sumienność
 • Bardzo dobra organizacja pracy oraz staranność w dotrzymywaniu terminów
 • Proaktywność w działaniu oraz orientacja na realizację zadań
 • Dobra znajomość programu MS Excel
 • Otwartość na nowe doświadczenia oraz na poznawanie obszaru zarządzania należnościami

Oferujemy

 • Ciekawą pracę w dynamicznym środowisku
 • Możliwość dołączenia do energicznego zespołu, działającego w przyjaznej atmosferze
 • Szanse rozwoju zawodowego i zdobywania wiedzy dotyczącej funkcjonowania branży ubezpieczeniowej
 • Stabilną pracę na podstawie uzgodnionej formy zatrudnienia oraz dostęp do pakietu benefitów

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz o zawarcie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Unilink SA, w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  

1. Administrator i dane kontaktowe administratora oraz Inspektora Ochrony Danych.
Administratorem danych osobowych jest Unilink S.A. (dalej „Unilink”), z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa, adres do korespondencji: Unilink S.A., ul. K.I. Gałczyńskiego 2A, 05-090 Raszyn.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@unilink.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres do korespondencji.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, może Pan/Pani kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail rodo@unilink.pl lub pisemnie na adres Unilink S.A., ul. K.I. Gałczyńskiego 2a
05-090 Raszyn.

2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.
Unilink może przetwarzać Pana/Pani dane w celu:
1) przeprowadzenia procesu rekrutacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (prośba o udział w rekrutacji), w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – dalej „RODO” – oraz w zakresie Twojego wizerunku i danych zawartych, zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
2) ewentualnie w celu prowadzenia innych, późniejszych rekrutacji - podstawą prawną przetwarzania będzie Pana/Pani dobrowolna zgoda na przetwarzanie w tym celu, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
3) ewentualnie w celu obrony przed dochodzonymi roszczeniami lub do ich dochodzenia, związanymi z procesem rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

3. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

4. Informacja o wymogu podania danych osobowych.
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy w związku z procesem rekrutacji jest konieczne do jego przeprowadzenia oraz do oceny odpowiedniości Pana/Pani kandydatury na stanowisko lub funkcję, na które Pan/Pani aplikuje - bez podania danych osobowych nie jest możliwe rozpatrzenie Pana/Pani kandydatury w procesie rekrutacji.
Podanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji w zakresie szerszym niż wynikający z art. 221 Kodeksu cywilnego jest dobrowolne.

5. Okres przechowywania danych.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, w szczególności dokumentacji kadrowej, wynikającego z przepisów prawa (w przypadku pozytywnego wyniku procesu rekrutacji).

6. Przekazywanie danych.

1) Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
2) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, np. dostawcom usług IT lub zewnętrznej firmie prowadzącej rekrutację, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
3) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

7. Pana/Pani prawa.
1) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
2) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
4) W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (przeprowadzenia procesu rekrutacji) lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
5) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Unilink S.A.

Jesteśmy największym dystrybutorem ubezpieczeń majątkowych w Polsce (posiadającym w ofercie 40 Towarzystw Ubezpieczeniowych), operującym ogólnopolską siecią sprzedaży 10.000 Agentów.

Poznaj stanowisko: Konsultant Telefoniczny

Konsultant telefoniczny to osoba, która za pomocą telefonu, skypa udziela porad dla klientów biznesowych lub indywidualnych w wybranej dziedzinie, np.: księgowości, usług it, prawie, finansach, reklamie, a także buduje i utrzymuje pozytywne relacje z klientami. Pracownik ten powinien mieć wykształcenie min. średnie oraz umiejętności w obsłudze komputera w stopniu ...
Konsultant Telefoniczny Praca Konsultant Telefoniczny

Aplikujesz na ogłoszenie

Załącz pliki do aplikacji

- Wymagane pola

Administratorem danych osobowych jest Unilink S.A..

Dane osobowe Kandydata przetwarzane są przez Usługodawcę w celu przekazania ich Pracodawcy. Do czasu przekazania danych Pracodawcy Praca.pl Sp. z o.o. jest Administratorem jego danych osobowych.

Podobne oferty

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (773)
Wałbrzych (46)
Legnica (128)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (266)
Toruń (139)
Lubelskie:
Lublin (265)
Chełm (55)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (910)
Tarnów (92)
Nowy Sącz (79)
Mazowieckie:
Warszawa (2170)
Radom (171)
Płock (89)
Opolskie:
Opole (234)
Nysa (75)
Podkarpackie:
Rzeszów (175)
Przemyśl (45)
Podlaskie:
Białystok (124)
Suwałki (42)
Łomża (31)
Pomorskie:
Gdańsk (458)
Gdynia (235)
Słupsk (70)
Śląskie:
Katowice (584)
Częstochowa (183)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (170)
Elbląg (136)
Ełk (54)
Wielkopolskie:
Poznań (667)
Kalisz (93)
Konin (64)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (310)
Koszalin (115)
Kołobrzeg (47)
Auchan (135)
Tesco (147)
Inditex (61)
Leroy Merlin (170)
Bricoman (16)
STRABAG (11)
ABB (34)
Accenture (106)
Carrefour (125)
PKO BP (360)
PwC (12)
KPMG (25)
Orange (96)
IKEA (55)
Budimex (18)

Rekrutują z Praca.pl